Mjölby kommun, länk till startsidan

Markanvisningar

Här hittar du information om markanvisningar för bostäder och verksamheter.

Orsaker till markanvisning

En markanvisning kan komma till på olika sätt. När kommunen vill hitta mark för sina egna verksamheter, eller har planer för ny eller befintlig bebyggelse, kan vi bjuda in till en markanvisning. En byggherre kan också lämna ett förslag som leder till direktanvisning.

Byggherrar som är intresserade av markanvisning kan lämna anbud eller delta i markanvisningstävling. Byggherren kan även lämna skriftlig intresseanmälan inför kommande markanvisningar.

Markanvisningstävlingar presenteras här när det är aktuellt. Mark till försäljning och markanvisningstävlingar publiceras även på objektvision.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad är en markanvisning?

Markanvisning innebär att en byggherre har ensamrätt att förhandla med kommunen om att bygga bostäder eller exploatera ett visst markområde som kommunen äger, under en viss tid och med vissa villkor.

Riktlinjer

Mjölby kommun har riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjernas syfte är bland annat att skapa tydliga spelregler för markanvisningar.

Riktlinjer för markanvisning

Kontakt

Exploateringskontoret

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?