Mjölby kommun, länk till startsidan

Vision och värdegrund

Vision 2045

Världsvan & Hemkär

Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045 och är vår ledstjärna som ska inspirera och vägleda oss som lever, bor och verkar här. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund.

Visionsområdet Livsmiljö med tillhörande beskrivande mening: Med stolta steg mot en attraktiv tillvaro. 3D-objekt visualiserar visionstexten.

Livsmiljö

Mjölby kommun – vår attraktiva plats på jorden – frodas och utvecklas i alla delar efter sin egen unika karaktär år 2045. I livliga Mjölby är småstadscharmen stor och vid Svartån varvas ett härligt utbud av restauranger, båtbryggor och fina strandpromenader. Skänninges rika historia lockar besökare och Mantorp attraherar med många hästkrafter.

Det finns ett varierat boende i olika miljöer som tillgodoser våra behov i livets alla skeenden. Vi balanserar långsiktig markförsörjning med hänsyn till byggande, djur och natur samt bruk av åkermark för framtida generationer. Tillgänglighet till naturen är också viktigt. Vår tillväxt sker hållbart och balanserat.

Här är det lätt att förflytta sig. Allt är nära till oss tack vare vårt geografiskt strategiska läge med utmärkt infrastruktur. Denna har banat väg för ett logistiskt centrum i kommunen.

Vi är en drivande part i våra samarbeten, både inom kommunen och med omvärlden. Tillsammans utvecklar vi kommunen med engagemang, mod och stolthet.

Visionsområdet Livsvillkor med tillhörande beskrivande mening: Tillsammans står vi på trygg och jämlik mark. 3D-objekt visualiserar visionstexten.

Livsvillkor

I Mjölby kommun lever vi på jämlika villkor år 2045. Många och varierade mötesplatser runt om i kommunen erbjuder ett liv med gemenskap och sammanhållning i ett öppet och inkluderande samhälle. Vi lämnar ingen utanför - tillsammans tar vi ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen.

Det är lätt att göra sin röst hörd. Vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. Här är det säkert och vi känner oss trygga.

Möjligheterna till egenförsörjning är mycket goda tack vare den omfattande arbetsmarknaden i både kommunen och regionen. Mjölby kommun är välkänd för den goda kvalitén på sin service och sina tjänster. Vi vet att vi får den service vi behöver - när vi behöver den.

Ett blomstrande kultur- och fritidsutbud samt ett ovanligt rikt föreningsliv bidrar till det goda livet här. Kulturskolan erbjuder utbildningar med både bredd och spets och är en av de bästa i landet.

Visionsområdet Livskraft med tillhörande beskrivande mening: Vi bygger smart med grogrund för nya världsstjärnor. 3D-objekt visualiserar visionstexten.

Livskraft

Mjölby kommun är den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland år 2045. Vi är företagsamma och framgångsrika. Här samverkar småskalig verksamhet med världsledande internationella företag i en bred mix av näringsgrenar. Kommunen är ledande i landet på matförsörjning tack vare den bördiga Östgötaslätten och spjutspetskompetensen inom jordbruk och livsmedelsförädling. Ett nationellt upplevelsecenter för mat, livsmedelsproduktion och forskning är etablerat i Väderstad som nu är en besöksmetropol.

Mjölby kommun har, i samarbete med andra aktörer, blivit en utbildningshub i den västra länsdelen. Skolans resultat ligger i topp i landet och i alla delar av kommunen är skolan likvärdig och jämlik. Vår nyfikenhet och lust att utvecklas gör att vi lär oss nytt hela livet. Det stärker oss och gör det lätt för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Här finns en grogrund för nya världsstjärnor.

Resurssmarta arbetssätt har blivit det normala för att värna om människa och miljö och alla deltar i den cirkulära ekonomin. Här ska även våra framtida generationer kunna leva ett gott liv.

Värdegrund

Vår värdegrund beskriver vad vi i Mjölby kommun står för - vårt gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra allt det vi gör. Politiker, chefer och fackliga representanter arbetade gemensamt under vintern 2012/13 fram värdegrunden. Vi har alla som arbetar i Mjölby kommun ett ansvar för att förverkliga värdegrundens innehåll.

Värdegrunden vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder

 • Medborgare och kunder i fokus
  Vi utgår från medborgarens och kundens behov, önskemål och rätt till delaktighet.
 • Professionellt bemötande
  Vi bemöter medborgare och kunder på ett kompetent och respektfullt sätt.
 • Samverkan för förbättringar
  Vi ser samverkan som en förutsättning för värdeskapande förbättringar.
 • Kreativt förhållningsätt
  Vi är engagerade och modiga. Vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultat

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?