Mjölby kommun, länk till startsidan

Möten, protokoll och kallelser

Här hittar du sammanträdestider, kallelser och protokoll till kommunfullmäktige samt nämnder i Mjölby kommun.

Anslagstavla

På anslagstavlan kan du se när nästa sammanträde äger rum och vilka ärenden som kommer att behandlas.

Anslagstavla

Kommunfullmäktige och nämnder

Kallelser och protokoll, samt sammanträdestider hittar du på kommunfullmäktiges och respektive nämnds sida. Du kan bland annat följa vilka frågor som beslutats och diskuterats vid kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Utbildningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Miljönämnd

Byggnämnd

Omsorgs- och socialnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Äldre protokoll

Om du vill se äldre protokoll kontakta ansvarig förvaltning.

Hur kan du använda diariet?

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?