Mjölby kommun, länk till startsidan

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen leder och samordnar all verksamhet i kommunen. I uppdraget ingår att:

 • ha uppsikt över kommunens bolag
 • verkställa kommunfullmäktiges beslut
 • bereda ärenden till kommunfullmäktige
 • begära in yttranden och upplysningar från nämnder, beredningar och kommunens tjänstemän
 • yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar 2024

Kommunstyrelsen sammanträder alltid på onsdagar klockan 9.30 - 17 om inte annat anges.

 • 24 januari
 • 14 februari
 • 6 mars och 27 mars
 • 24 april
 • 15 maj och 29 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 18 september
 • 2 oktober och 23 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Kallelser, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens presidium

Cecilia Burenby, Ordförande (Socialdemokraterna)

Birgitta Gunnarsson, 1:e vice ordförande (Centerpartiet)

Lars-Åke Pettersson, 2:e vice ordförande (Moderaterna)

Politiker i kommunstyrelsen - förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Carina Åsman
Kommunsekreterare

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?