Mjölby kommun, länk till startsidan

Hur fungerar en kommun?

Kommuner ansvarar för olika samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga.

I Sverige finns tre demokratiskt valda nivåer. På riksnivå är det riksdag och regering. På regional nivå, regioner. På lokal nivå är det kommunen. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet

En kommun är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Du som är medborgare i Mjölby kommun bestämmer vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Du gör det genom att rösta i allmänna val vart fjärde år.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet. De ansvarar även för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunens förtroendevalda beslutar över olika områden i kommunen. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten. Förtroendevalda fattar beslut som påverkar området.

Kommunen kan själv styra och påverka

Kommunen kan själva styra över hur de ska fördela sina resurser och sköta sina arbetsuppgifter. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet.

Det här måste kommunen erbjuda:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnaiseskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Hälso- och sjukvård i hemmet (för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta sig till vårdcentralen) 
 • Rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning
 • Gator

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur
 • Konsumentrådgivning

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?