Mjölby kommun, länk till startsidan

Revisorer

Kommunrevisionen kontrollerar och följer upp kommunen, de kommunalägda bolagen och den sammanställda redovisningen.

Kommunfullmäktige i Mjölby kommun utser sju förtroendevalda revisorer. Varje revisor är en egen myndighet, med rätt och skyldighet att agera och uttala sig självständigt.

Revisorerna får inte vara partiska eller ta politiska hänsyn. De väljer självständigt vad som ska granskas. De gör analyser och bedömningar och rapporterar till kommunfullmäktige.

Revisorerna ska granska all verksamhet varje år. Granskningen baseras på en väsentlighets- och riskanalys, som revideras varje år.

Den kommunala revisionen är lagstadgad. Revision av styrelse och nämnder är stadgat i Kommunallagen.

Revisorerna arbetar förebyggande i dialog med nämnder, styrelser och kommunens bolag. Revisorerna granskar:

  • Ändamålsenlighet, verksamhetens effektivitet och kvalitet
  • Ekonomi, om resurser och resultat står i rimlig proportion till varandra, produktivitet
  • Räkenskaper, om redovisningen är lagenlig och ger en rättvisande bild
  • Internkontroll, om ledning, styrning, kontroll och uppföljning är tillfredställande

Upphandlade konsulter genomför den professionella granskningen.

Revisionsrapporter

Kommunrevisorer

Monika Gideskog, Ordförande (M) 
Per Petérsen, Vice ordförande (S)

Revisorer - Förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Navigera vidare