Mjölby kommun, länk till startsidan

Hur kan du använda diariet?

Handlingar som ingår i ärenden samt inkommande och utgående post registreras i kommunens diarium. Du kan begära ut en handling från diariet.

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera allmänna handlingar är att diarieföra handlingen.

Som allmän handling räknas handlingar som ingår i ärenden som myndigheten beslutar om. Även inkommande och utgående post och annan officiell kommunikation mellan kommunen, privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter, diarieförs.

Vissa uppgifter måste skyddas med sekretess. Handlingen blir hemlig. Handlingar som är undantagna enligt sekretessförordningen eller som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet registreras inte.

Diarium betyder dagbok. Diarieföring innebär att en myndighet för dagbok över vilka handlingar den tar emot eller upprättar.

Offentlig handling

Brev, e-post och handlingar som kommer in till en kommun är i regel offentliga. Vem som helst har rätt att läsa en offentlig handling, med vissa undantag. Men de finns inte alltid registrerade i diaret. 

Hur hittar jag handlingar i diariet?

Kommunfullmäktiges handlingar

Kommunstyrelsens handlingar

Övriga nämnders handlingar får du begära ut från respektive nämnd. Vill du veta mera om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar, är du välkommen att kontakta oss.

Kommunstyrelsens förvaltning
mjolbykommun@mjolby.se

Byggnämnden
byggnad@mjolby.se

Kultur- och fritidsnämnden
kulturofritid@mjolby.se

Miljönämnden
miljo@mjolby.se

Omsorgs- och socialnämnden
social@mjolby.se

Samhällsbyggnadsnämnden

samhallsbyggnad@mjolby.se

Utbildningsnämnden
utbildning@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?