Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Välkommen till Normlösa skola

Vår skola är en gammal landsbygdsskola, med en stor lummig trädgård i byn Normlösa. Här arbetar vi åldersblandat. Det innebär att vi under  läsåret 2018-2019 kommer att ha eleverna indelade i tre olika klasser. En F-1-klass en årskurs 2-3, samt en årskurs 4-5.

Utvecklingssamtal, föräldrakontakt och elevråd

Utvecklingssamtal är förberedda samtal mellan elev, föräldrar och lärare och ska äga rum en gång per termin i samtliga alla årskurser. Naturligtvis har vi också fortlöpande kontakt med alla föräldrar och individuella samtal när det behövs.

Föräldramöten hålls höst och vår.

Skolan har ett också föräldraråd, Normlösarådet, som träffas cirka fyra gånger per läsår för att diskutera övergripande frågor. Föräldrar som har frågor kan vända sig till sina klassrepresentanter. Mötena hålls i matsalen.

Elevrådet har representanter från år 1-5 och träffas regelbundet tillsammans rektor.

Förskoleklassen har ett informationsmöte på vårterminen som förberedelse för skolstarten.

Kontakt

Rektor

Sara Andersson
Telefon: 0142-852 97

sara.g.andersson@mjolby.se

 

Sjukanmälan

SMS: 076-125 26 49

Telefonsvarare: 0142-36 02 49

 

Adress: Normlösa skola, Skeppsåsvägen 4, 596 93 Skänninge