Mjölby kommun, länk till startsidan

Lindbladsskolan

Lindbladsskolans grundskola har cirka 160 elever fördelade på sex klasser från förskoleklass till år fem. Alla elever som går på skolan har också möjlighet att ansöka om plats på skolans fritidshem.

Så arbetar vi

Vi har välutbildade medarbetare som är engagerad i sitt arbete och som jobbar i ett nära samarbete för att utveckla skolans arbete. För alla som arbetar på skolan är det viktigt att möta samtliga elever men hänsyn, vänlighet och respekt. Vi verkar medvetet för att stärka de faktorer som bidrar till att skapa trygghet och trivsel i skolan. Vi vill stärka och utmana elevernas nyfikenhet och lust att lära, samt utveckla deras kunskap om det egna lärandet.

Ett av Lindbladsskolans skolutvecklingsmål är att förbättra rasterna för våra elever. Verksamheten bedrivs varje dag på lunchrasten klockan 11.20-12.20. Tre fritidspedagoger är ute och erbjuder olika aktiviteter för de elever som vill vara med.

Fritids

På skolans fritidshem får alla elever möjlighet till utveckling och lärande, de får pröva många olika fritidsaktiviteter och lära sig saker om sin närmiljö. För att kunna erbjuda en så lugn och trygg miljö som möjligt, anpassad efter varje åldersgrupps behov, är vi mellan klockan 13.20 och 16.30 uppdelade på lillfritids (förskolan och årskurs 1) och storfritids (årskurs 2 och uppåt). Öppettiderna är klockan 6-18.

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikum Länk till annan webbplats.

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Klasschema skola24 Länk till annan webbplats.

 

Ledighet under terminen

Elever i grundskola och anpassad grundskola har enligt skollagen skolplikt. Det betyder att eleven måste gå i skolan. Eleven kan få ta kortare ledigheter under läsåret. För längre ledigheter behövs det mycket starka skäl för att få ledigt. Att till exempel åka på semester med sin familj räknas inte som starka skäl. Det är rektorn på skolan som beslutar om eleven får ledigt. Reglerna gäller även för gymnasieelever.

Från och med den 1 januari 2024 ska ledighetsansökan göras digitalt i appen Edlevo.

Adress

Mjölbygatan 9-11, 596 34 Skänninge

Rektor
Karin Persson

Karin.Persson@mjolby.se
010-234 58 20

 

Skoladministratör

Lena Ingelfeldt

lena.ingelfeldt@mjolby.se
010-234 58 25

Skolsköterska
Maria Karlsson
maria.a.karlsson@mjolby.se

010-234 59 39


Kurator
Thomas Herdendahl
thomas.herdendal@mjolby.se

010-234 54 28

 

Elin Bengtsson
elin.bengtsson@mjolby.se

Kök
010-234 58 24

 

Förskoleklass och fritids
010-234 58 22

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?