Mjölby kommun, länk till startsidan

Skolresor och skolskjuts

Elever som behöver skolskjuts på grund av skolvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan få det kostnadsfritt genom kommunen.

Grundskola och förskoleklass

Fri skolskjuts erbjuds till anvisad skola om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Elev som väljer annan skola än den anvisade skolan kan ha rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Ansökan och beslut

Ansökan om skolskjuts ska göras i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Inför höstterminen ska ansökan göras senast den 1 april.

Du som har blivit beviljad skolskjuts tidigare behöver inte lämna in nån ny ansökan så länge förutsättningarna är de samma.

Om du flyttar eller byter skola, ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.

Vid skolskjuts för växelvis boende eller särskilda skäl skall ny ansökan göras inför varje läsår. Båda vårdnadshavarna måste göra varsin ansökan.

För att en elev i Mjölby kommun ska erbjudas skolskjuts ska närmaste väg från hemmet till skolan vara minst:

  • två kilometer för elever från förskoleklass till och med årskurs tre
  • fyra kilometer för elever i årskurs fyra till och med sex
  • fem kilometer för elever i årskurs sju till och med nio.

Alla elever som får skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats. Avståndet till skolskjutshållplats eller uppsamlingsplats kan vara:

  • två kilometer för elever från förskoleklass till och med årskurs tre
  • tre kilometer för elever från årskurs fyra till och med årskurs nio.

Information skolskjuts Pdf, 497.9 kB.

Regler och riktlinjer för skolskjuts Pdf, 203 kB.

Östgötatrafiken ansvarar för planering och kontakt med taxi samt bussbolag inom hela kommunen.

Gymnasieskola

Mer information om buss- eller tågkort och anslutningsresor för elever som studerar på gymnasiet finns på sidan om inackordering och reseersättning.

Inackordering och reseersättning

Kontakt

Skolskjutssamordnare
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?