Mjölby kommun, länk till startsidan

Försäkringar

Elever inom barnomsorgen, grundskolan och på gymnasiet samt personer inom vissa av kommunen särskilt utsedda verksamheter, till exempel dagverksamheten, omfattas av olycksfallsförsäkring som tecknas av kommunen.

Det finns också en så kallad kommunförsäkring som omfattar all egendom och verksamhet som bedrivs inom kommunen. Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkring och kommunförsäkring är Protector.

Olycksfall och tillbud

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid. Med skoltid/verksamhetstid avses ordinarie verksamhet i förskola, skola och vuxenutbildning, samt resor till och från verksamheten.

Försäkringen gäller även för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och praktik med mera som är godkända av rektor eller motsvarande.

Försäkringen gäller inte på fritiden vilket gör att respektive familj måste ta ställning till vilket försäkringsskydd man önskar ha och själva teckna lämplig försäkring.

I försäkringsbrevet kan du läsa om vilka som omfattas av försäkringen och under vilka tider den gäller:

Försäkringsbrev för olycksfallsförsäkring Pdf, 72.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om olycksfallsförsäkringen är du välkommen att kontakta rektor på aktuell skola.

Skadeanmälan görs av målsman, vårdnadshavare eller elev direkt till Protector.

Skadeanmälan Länk till annan webbplats.

Kommunförsäkring

Kommunen tecknar egendoms- och ansvarsförsäkring och tjänstereseförsäkring för de som är anställda av kommunen.

Egendomsförsäkringen gäller för all egendom som kommunens äger eller ansvarar för. Ansvarsförsäkringen gäller vid eventuell skadeståndsskyldighet för kommunen. Ansvarsförsäkringen gäller för alla anställda och vissa övriga kategorier som exempelvis skolelever som utför praktik vid ett privat företag.

Har du frågor om ansvarsförsäkringen är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?