Mjölby kommun, länk till startsidan

Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning kan betalas ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i Mjölby väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i både offentlig och privat verksamhet.

Mjölby kommun tillämpar Skollagens krav om bidrag på lika villkor. Det innebär att elever folkbokförda i Mjölby kommun som går skola i annan kommun, i antingen kommunal skola eller fristående skola, som huvudregel ska ersättas med samma belopp per elev som kommunen ger sina egna kommunala skolor. Detta gäller förskola, grundskola och gymnasieskola. För att åstadkomma detta räknar kommunen ut sitt självkostnadspris utifrån kommande års budget inom respektive skolform - detta självkostnadspris används sedan i den prislista som reglerar ersättning mellan kommuner, interkommunal ersättning, som anger pris per elev och år som används sinsemellan kommunerna.

Bidrag till fristående huvudmän

Det finns också en prislista som används för att ersätta fristående huvudmän som har elever från Mjölby kommun i sina skolor. Den prislistan bygger också på kommunens beräknade självkostnadspris per elev och år. Men till följd av lag och förordning räknas inte självkostnadspris ut gällande administration när det kommer till ersättning till fristående huvudmän, där används istället ett schablonbelopp. På detta belopp läggs sedan en momskompensation, som ämnar ersätta fristående huvudmän för deras uppkomna momsutgifter.

Prisberäkning

Priserna beräknas utifrån kostnader för:

  • Undervisning
  • Lärverktyg
  • Elevhälsa
  • Måltider
  • Lokalkostnader
  • Administration (endast interkommunal ersättning)

Prislista

Prislistorna fastställs en gång per år för förskola och grundskola och gäller från och med 1 januari varje år. För gymnasieskolan fastställs prislistan två gånger per år och gäller från och med 1 januari samt från och med 1 juli. För mer information om priser inom respektive skolform finns filer där du kan se beräkningsunderlag för respektive prislista.

Interkommunal ersättning

Förskola 1-2 år, heltid: 160 446 kr/år
Förskola 3-5 år, heltid: 144 850 kr/år

I samtliga belopp för förskola ingår administration.

 

Fullständig prislista förskola Pdf, 159.5 kB.

Interkommunal ersättning

Förskoleklass: 85 136 kr/år

Årskurs 1-3: 86 163 kr/år
Årskurs 4-6: 95 581 kr/år
Årskurs 7-9: 104 276 kr/år

Fritidshem: 39 681 kr/år

Tillägg särskoleintegrerad elev: 89 958 kr/år
Anpassad skola:
339 543 kr/år

I samtliga belopp för grundskola ingår administration.

Bidragsbelopp fristående huvudman

Förskoleklass: 87 522 kr/år

Årskurs 1-3: 91 919 kr/år
Årskurs 4-6: 102 200 kr/år
Årskurs 7-9: 108 419 kr/år

Fritidshem: 40 630 kr/år

Tillägg särskoleintegrerad elev: 95 355 kr/år
Anpassad skola:
393 439 kr/år

 

Fullständig prislista grundskola Pdf, 139.5 kB.

Kontakt

Elisabeth Andersson

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?