Mjölby kommun, länk till startsidan

Modersmål

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål i skolan. Modersmål är ett skolämne med egen kursplan och erbjuds från årskurs 1. Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Vem har rätt att få modermålsundervisning?

Ditt barn kan ha rätt till undervisning i sitt modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål.
  • ni talar språket hemma.
  • barnet har grundläggande kunskaper i språket.
  • minst fem elever i Mjölby kommuns skolor önskar undervisning i samma språk.
  • det finns, eller kan anställas, en lämplig lärare.

Även om ingen undervisning erbjuds vid höstterminens start sparas höstterminens ansökningar för att kunna göra en ny bedömning av antalet ansökningar i respektive språk till vårterminens start.

Vad betyder grundläggande kunskaper?

Grundläggande kunskaper i modersmålet betyder att eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen och förstå enkla texter. Barnet ska förstå muntliga instruktioner samt kunna delta i samtal om enkla ämnen. Kraven för grundläggande kunskaper ökar med elevens ålder.

Nationella minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, finska, meänkieli, samiska (olika varieteter) och romani chib (olika varieteter). Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning även om ni inte pratar språket hemma varje dag. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket. Det räcker med att en elev önskar läsa sitt nationella minoritetsspråk för att Mjölby kommun ska ge undervisning i modersmålet. Undervisningen ges om vi har, eller kan anställa en lämplig lärare.

Ansökan

Ansökan om modersmålsundervisning ska göras via appen Edlevo, under modersmål. Ansökan ska skickas in senast 15 maj inför höstterminen 2024, och senast 15 november till vårterminen 2025. Ansökningar som inkommer efter brytdatumet kommer att hanteras först till kommande termin.

Elever som redan har modersmålsundervisning behöver inte göra en ny ansökan inför ett nytt läsår. Elever som tidigare fått avslag på ansökan och som därför inte ingår i en undervisningsgrupp vid vårterminens slut behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

Avanmälan

Om en elev som inte längre önskar delta i modersmålsundervisningen behöver en avanmälan göras via blanketten Uppsägning av modersmålsundervisning Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster..

Uppsägning skickas till:
Mjölby kommun
Utbildningsförvaltningen, integrationschef
595 80 Mjölby

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon Medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?