Mjölby kommun, länk till startsidan

Inackordering, reseersättning

Om du studerar långt från ditt hem kan du som studerar på gymnasiet få busskort och tågkort och i vissa fall inackorderingsbidrag. För att få buss- och tågkort behöver du skicka in en anmälan via en e-tjänst.

Buss- och tågkort för gymnasieelever folkbokförda i Mjölby kommun

Gymnasieelever folkbokförda i Mjölby kommun, som uppfyller avståndskravet på 6 km till skolan från folkbokföringsadressen, erbjuds ett busskort. Kortet gäller på Östgötatrafikens linjer, inklusive Östgötapendeln.

Ansökan om buss- och tågkort

För att få ett kort behöver du anmäla behov av busskort. Detta görs i en e-tjänst inför att du börjar årskurs 1 på gymnasiet. Du som går årskurs 2-3 på gymnasiet och har haft skolkort/busskort sedan tidigare behöver inte ansöka på nytt inför nästa läsår.

Elever som söker till gymnasiet årskurs 1, ska ansöka om skolkort/busskort mellan 3-24 juli 2024.

Handläggning av din anmälan kan dröja till sista veckan i juli. Om anmälan kommer in efter ansökningsperioden får du ditt skolkort/busskort ändå, men det kan inte garanteras leverans innan skolstart.

E-tjänsten öppnar 3 juli.

Ansökan mitt i terminen

Om behov av skolkort/busskort uppstår under vårterminen 2024 är du välkommen att kontakta utbildning@mjolby.se.

Buss-/tågkortet ska sparas från år till år

Har du ett busskort i åk 9 och har rätt till ett även i gymnasiet ska det sparas eftersom kortet laddas med en ny läsårsbiljett så länge du uppfyller avståndskravet och har anmält behov av busskort i e-tjänsten.

Om du inte har ett busskort sedan tidigare så kommer ett kort att skickas hem till din folkbokföringsadress. Utskicket sker via Östgötatrafiken.

Buss-/tågkortstyp och giltighet

Busskortet är en läsårsbiljett för resor med allmän kollektivtrafik. Läsårsbiljetten är giltig för resor i hela länet från läsårsstart i augusti fram till skolavslutningen i juni året därpå. Kortet kan användas vardagar klockan 05-19 under hela läsåret. Sista påstigning inklusive byten ska göras före klockan 19.

Du åker gratis de första skoldagarna i augusti. Eftersom det kan ta lite tid innan alla busskort levererats får samtliga skolelever åka gratis till och från skolan de första fem skoldagarna vid terminsstarten i augusti.

Förlorat busskort

Har du tappat bort busskortet eller har det slutat fungera, anmäl att du behöver ett nytt via e-tjänsten Anmäl förlorat busskort Länk till annan webbplats.

Du får själv stå för kostnaden av resor tills du fått ett nytt kort.

Skolresor och skolskjuts

Anslutningsresor

Uppfyller du kraven för skolkort på Östgötatrafikens linjer, det vill säga har minst sex kilometer mellan bostad och skola och dessutom har minst fyra kilometer mellan bostaden och närmaste hållplats, kan du även ansöka om bidrag för anslutningsresor.

Ansökningsblankett för anslutningsresor Pdf, 733.9 kB.

Ersättning för dagliga resor till och från skolan

Om du uppfyller kraven för att få busskort men bor där det saknas kollektivtrafik eller åker färdtjänst till skolan kan du ha rätt till ersättning för dagliga resor. Kontakta utbildningsförvaltningen för mer information.

Ansökningsblankett för bidrag för dagliga resor mellan bostad och skola Pdf, 368.1 kB.

Utanför skoltid

Har du som elev skolaktiviteter utanför normal skoltid, är det din skolas ansvar att se till att du kan ta dig till och från aktiviteterna. Exempel på aktiviteter kan vara APL (arbetsplatsförlagt lärande), skoluppträdande, öppet hus med mera som läggs på kvällar eller helger.

Fritidsbiljett

Vill man kunna åka på övrig tid har Östgötatrafiken en fritidsbiljett. Biljetten gäller från valfritt datum i all trafik i hela länet på vardagar klockan 17-04. Lördag, söndag och helgdag åker du hela trafikdygnet klockan 04-04.

Samtliga priser hos Östgötatrafiken Länk till annan webbplats.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan du i vissa fall få om du studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Inackorderingstillägget söker du hos din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola.

Om du går i en fristående gymnasieskola, riksinternatskola eller folkhögskola söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Reseersättning för gymnasieelever

Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts, men elevens hemkommun (den kommun där eleven är folkbokförd) ska erbjuda ersättning för kostnader för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan om färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt.

Skyldigheten för kommunen att ansvara för kostnader för elevresor gäller bara för elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, det vill säga till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–16.30Fredag: 7.30–16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?