Mjölby kommun, länk till startsidan

Läsårstider och lov i gymnasieskolan

När är det skolstart? När börjar höstterminen eller vårterminen? Vilken vecka är det sportlov, höstlov eller studiedag? När är det skolavslutning och sommarlov? Hur ansöker jag om att få ledigt? Här har vi samlat läsårstiderna för kommunens gymnasieskolor och anpassad gymnasieskola.

Vårterminen 2024

9 januari - 14 juni

Student

Fredag 14 juni

Lovdagar

 • Jullov: 20 december - 9 januari.
 • Sportlov: 19 februari - 23 februari.
 • Påsklov: 2 april - 5 april.
 • Kristi Himmelsfärd (klämdag): 10 maj.
 • Nationaldag (klämdag): 7 juni.

Studiedagar

Tisdag 9 januari
Onsdag 20 mars
Måndag 20 maj

Studenten 2024

Fredag 14 juni

Klockan 11.30 går studenterna i parad tillsammans med Mjölby musikkår genom stan till respektive gymnasieskola, och vi hoppas att många vill hylla dem längs med våra gator!

Marschväg: Stora torget Mjölby - Kungsvägen - Smålandsvägen -Burensköldsvägen - Dackeskolan och Kungshögaskolan.

Dackeskolan

Utspring klockan 13. Gäster samlas utanför skolans entré till Restaurang Nils Dacke, där studenterna springer ut.

Kungshögaskolan

Utspring klockan 14.

Höstterminen 2024

19 augusti - 20 december

Lovdagar

Höstlov: 28 oktober - 1 november

Studiedagar

Fredag 4 oktober

Fredag 8 november

Vårtermin 2025

7 januari - 13 juni

Lovdagar

 • Sportlov: 17 februari - 21 februari
 • Påsklov: 14 april - 17 april
 • Klämdag: 2 maj
 • Klämdag: 30 maj

Studiedagar

Tisdag 7 januari

Onsdag 19 mars

Måndag 19 maj

Ledighet under terminer

Utbildningen i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola är frivillig, men eleverna är skyldiga att delta i undervisningen. Eleven kan få ta kortare ledigheter under läsåret. För längre ledigheter behövs det mycket starka skäl för att få ledigt. Att till exempel åka på semester med sin familj räknas inte som starka skäl. Det är rektorn på skolan som beslutar om eleven får ledigt.

Från och med den 1 januari 2024 ska ledighetsansökan göras digitalt i appen Edlevo. Myndiga elever kan själva ansöka om ledighet via elevsidan.

Skolan arbetar för att barn och ungdomar ska få med sig så mycket kunskaper och färdigheter som möjligt inför framtiden. Eleverna behöver därför vara i skolan. Familjeresor och liknande bör genomföras under elevernas lovdagar. Alla ansökningar om ledighet behandlas därför mycket sparsamt.

Varje ledighetsansökan prövas

Varje ledighetsansökan är unik och prövas för sig. Ett beslut om ledighet utgår från en samlad bedömning av elevens skolsituation. Omständigheter som ligger till grund för beslut om ledighet är:

 • Frånvarons längd.
 • Tidigare frånvaro.
 • Elevens studiesituation.
 • Möjligheter att ta igen den förlorade undervisningen.
 • Hur angelägen ledigheten är för eleven. Till exempel en begravning.

Rektor tar beslut

Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor kan ge uppdrag åt lärare att bevilja ledighet i Edlevo.

Skyldigheter vid ledighet

Eleven har ansvar att läsa in det som missas under ledigheten. Fråga lärarna om vilka uppgifter du behöver genomföra under din ledighet. Skolan ger uppgifter och läxor, men ansvarar inte för extra undervisning.

Ansök i god tid

En ledighetsansökan ska göras i så god tid som möjligt inför ledigheten.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?