Mjölby kommun, länk till startsidan

Ekonomi och studiebidrag

Alla som har fyllt 16 år och går på gymnasiet får studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du ska studera på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar om du ska studera på heltid. Du som är över 20 år kan även ansöka om studiemedel för studier på grundskole- och gymnasienivå på komvux och folkhögskola.

Studiemedel och studiebidrag

Studiebidraget är för närvarande 1250 kronor i månaden. Bidraget får du utan ansökan från första kvartalet efter det att du fyllt 16 år om du är svensk medborgare. Utländska medborgare skickar ansökan till Centrala Studiestödsnämnden. Studiebidraget ersätter barnbidraget som då upphör. Bidraget betalas ut för juni om utbildningen pågår i juni, men inte för juli och augusti.

Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet eller yrkeshögskola. Du som är över 20 år kan även ansöka om studiemedel för studier på grundskole- och gymnasienivå på komvux och folkhögskola. Studiemedel består av bidrag och lån.

Centrala studiestödsnämnden om studiemedel för dig som är över 20 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som prövas med hänsyn till dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Beloppets storlek varierar från 285 kronor till 855 kronor per månad. Detta ansöker du om hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Adress och telefon till Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Centrala studiestödsnämnden
Hamngatan 13
Linköping
Telefon: 0771-27 60 00

Centrala studiestödsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du skolkar eller hoppar av skolan

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiebidraget. Om CSN hinner betala ut pengar du inte hade rätt till, kan du få ett återkrav. Det betyder att du eller din vårdnadshavare måste betala tillbaka de pengarna.

Avbryter du studierna och hoppar av din utbildning, måste du meddela skolan om det. Skolan meddelar sedan CSN.

Centrala studiestödsnämnden om studiestöd och andra bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag för studier på folkhögskola

I vissa fall kan elever ha rätt till mat- och materialersättning vid studier på folkhögskola. Det kan också finnas möjlighet att få busskort om du uppfyller kraven.

Regler och ansökan för bidrag och busskort vid studier på folkhögskola Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?