Mjölby kommun, länk till startsidan

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskolan) är en skolform för elever som inte uppnår kunskapskraven i gymnasieskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller som på grund av en hjärnskada fått en betydande och bestående begåvningsnedsättning.

Även om en elev gått i anpassad grundskola ska ett nytt beslut inför övergången om eleven har rätt att gå i anpassad gymnasieskola eller inte. Du behöver inte ha gått i anpassad grundskola för att ha rätt att gå i anpassad gymnasieskola.

Program i anpassad gymnasieskolan

Det finns både nationella program och individuella program att söka i anpassad gymnasieskolan. Alla program är fyraåriga. I Mjölby kommun finns för närvarande två nationella program och ett individuellt program. Mer information om vilka andra program som finns att välja på i Östergötlands län hittar du på gymnasiestudera.se Länk till annan webbplats..

På de nationella programmen ges betygen A-E. På det individuella programmet ges inga betyg. Alla program finns på Dackeskolan i Mjölby tätort.

Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program. Här får du lära dig vad som krävs för att arbeta med fastighetsskötsel, hus och grönområden. Du lär dig att arbeta med olika verktyg.

Hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Här får du kunskaper om att lära dig laga mat, baka och hur man hanterar färskvaror och livsmedel. Under utbildningen får du träna på att utveckla kunskaper om god service och att bemöta kunder. I skolan och på praktik arbetar vi till största delen praktiskt, där får du möjlighet att utveckla din förmåga att ta initiativ, kommunicera och samverka med andra människor. Dessa förmågor kommer du att få nytta av i ditt framtida vuxenliv.

Individuella program

Utbildningen ges på en grundläggande nivå eller fördjupad nivå inom sex ämnesområden. Din studieplan kan även innehålla andra kurser eller aktiviteter som är bra för din utveckling. Undervisningen utformas efter dina behov och ska förbereda dig för ett självständigt liv och för en framtida sysselsättning.

Examensbevis och omdömen

Utbildningen du väljer ska hjälpa dig i din personlig utveckling samt förbereda dig för arbete, studier eller annan sysselsättning.

När du är klar med din utbildning får du ett examensbevis som visar vad du lärt dig och vilka erfarenheter som du har fått.

På de individuella programmen får du omdömen istället för betyg efter avslutad utbildning.

Kontakt

Rektor anpassad gymnasieskola
Malin Limber
Telefon: 010-234 53 48
malin.limber@mjolby.se

Studie- och yrkesvägledare Dackeskolan
Natalya Demenyuk
Telefon: 010-234 53 28
natalya.demenyuk@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?