Mjölby kommun, länk till startsidan

Elevpraktik, APL i gymnasieskolan

På gymnasieskolans yrkesprogram är praktik (arbetsplatsförlagt lärande) en viktig del av utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

På många yrkesutbildningar är apl en avgörande del för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Arbetsplatsförlagt lärande innebär att hela eller delar av kurser i gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola eller vuxenutbildning genomförs på arbetsplats. Läraren planerar för elevens lärande under praktiken, vilka mål som ska uppnås och hur eleven kan stöttas för att få de kunskaper som krävs i relation till kursens kunskapsmål.

Apl ingår i alla yrkesprogram i gymnasieskolan och alla nationella program i anpassad gymnasieskola.

Vad är skillnaden mellan prao och APL?

Syftet med prao är att elever i grundskolan ska få kunskap om yrken och arbetsliv inför kommande studie- och yrkesval och det är obligatoriskt med tio dagars prao.

I gymnasiets yrkesprogram är det obligatoriskt med minst 15 veckors APL för att du som elev ska bli väl förberedd inför yrkeslivet.

Anpassad gymnasieskola har 22 veckors APL.

Mat- och reseersättning vid APL

Du som elev kan få ersättning för mat och resor under din APL. Bidraget sätts in på det kontonummer som är kopplat till Swedbanks kontoregister, SUS.

Fyll i blanketten, vårdnadshavare ska skriva under och lämna den till din APL-ansvarige lärare. Vårdnadshavares underskrift behövs endast om du är under 18 år.

Efter att du lämnat in blanketten kommer din ansökan att kontrolleras. Efter att din ansökan godkänts görs en utbetalning till ditt konto.

Blankett - matersättning vid apl Pdf, 245.2 kB.

Blankett - reseersättning vid apl Pdf, 239 kB.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?