Mjölby kommun, länk till startsidan

Elevpraktik, apl i gymnasieskolan

På gymnasieskolans yrkesprogram är praktik (arbetsplatsförlagt lärande) en viktig del av utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

På många yrkesutbildningar är apl en avgörande del för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Arbetsplatsförlagt lärande innebär att hela eller delar av kurser i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller komvux genomförs på arbetsplats. Läraren planerar för elevens lärande under praktiken, vilka mål som ska uppnås och hur eleven kan stöttas för att få de kunskaper som krävs i relation till kursens kunskapsmål.

Apl ingår i alla yrkesprogram i gymnasieskolan och alla nationella program i gymnasiesärskolan.

Vad är skillnaden mellan prao och apl?

Syftet med prao är att elever i grundskolan ska få kunskap om yrken och arbetsliv inför kommande studie- och yrkesval och det är obligatoriskt med tio dagars prao.

I gymnasiets yrkesprogram är det obligatoriskt med minst tio veckors apl för att du som elev ska bli väl förberedd inför yrkeslivet.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?