Mjölby kommun, länk till startsidan

Förskoleklass

På hösten det år ditt barn fyller sex år är det dags att börja förskoleklass. Förskoleklassens syfte är att stimulera barnens utveckling och lärande och ge dem en bra grund för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är obligatorisk och eleverna har skolplikt.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen ska förbereda ditt barn för fortsatt utbildning. Verksamheten kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik, med många inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Undervisningen följer läroplanen. Du kan läsa mer om läroplanen och undervisning i förskoleklass på Skolverkets webb.

Skolverket Länk till annan webbplats.

Terminstider, lov och ledigheter

Elever i förskoleklassen följer övriga grundskolans tider vad gäller lovdagar, studiedagar och terminstider.

Läsårstider, lov och ledigheter

Skolplikt

Från och med höstterminen 2018 blev förskoleklassen en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Förskoleklassen är både en rättighet och en skyldighet och det är en viktig verksamhet för ditt barn. I och med att förskoleklass är obligatorisk är du som vårdnadshavare enligt lag (skollagen) skyldig att se till att ditt barn kommer till skolan och deltar i alla lektioner. För att ta sig till skolan kan ditt barn ha rätt till skolskjuts.

Skolskjuts

Val av skola

Inför förskoleklass görs ett skolval.

Val av skola, anvisad plats

Om barn eller syskon blir sjuk

När ditt barn gick i förskolan förväntades du hålla barnet hemma om ett syskon drabbats av vissa sjukdomar. Nu när barnet börjat förskoleklass gäller inte det, utan barnet förväntas komma till skolan även om syskon är sjuka.

Fritids

När skoldagen är slut kan ditt barn behöva gå på fritids om du arbetar eller studerar.

Fritids, fritidshem

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?