Mjölby kommun, länk till startsidan

Fritids, fritidshem

På våra grundskolor finns fritidshem som tar emot barn från 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13. Ramtiden för öppethållande är klockan 6 - 18. Fritidshemmen ska tids- och innehållsmässigt komplettera skolan och erbjuda barn utveckling och stimulans utifrån behov och intresse. Det är rektorn på varje skola som ansvarar för fritidshemmet. Kontaktuppgifter finns på respektive skola.

När har ett barn rätt att gå på fritids?

Grundregeln är att fritids erbjuds barn som behover barnomsorg under den tid vårdnadshavare arbetar eller studerar. Mer information om vad som gäller till exempel vid sjukdom, arbete på oregelbudna tider eller vid lov och ledigheter kan du läsa om på sidan om regler.

Regler för fritidshem Länk till annan webbplats.

Ansökan och platserbjudande

Ansökan om fritidsplats ska göras via vår e-tjänst senast två månader innan plats önskas.

Ansök om barnomsorg via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du får platserbjudandet via e-post och SMS. I vår e-tjänst besvarar du platserbjudandet och registrerar dina inkomstuppgifter. Du måste besvara erbjudandet om plats i tid. Om vi inte får ditt svar inom utsatt tid makulerar vi din ansökan. Om båda vårdnadshavarna bor på samma adress räcker det att en vårdnadshavare besvarar platserbjudandet. I annat fall måste båda besvara platserbjudandet, oavsett om en eller båda behöver använda platsen.

Tacka ja eller nej till barnomsorgsplats via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Registrera inkomstuppgifter

I samband med att du tackar ja till platsen ska du även registrera dina inkomstuppgifter. För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. För mer information om avgiften och vad som räknas som inkomst, kan du läsa här.

Avgift och regler

Barn som inte är inskrivna kan nyttja fritidshemsplats under lov och andra undervisningsfria dagar (100 kronor per dag).

Registrera barnschema

När du tackat ja till platsen ska du registrera ett schema för vilka tider ditt barn behöver vara på fritids. Du registrerar barnets tider i appen Edlevo.

Registrering av barnschema och frånvaro

Fritids enstaka dagar

Tillfällig barnomsorg kan erhållas för skolbarn i åldern 6-13 år som inte är inskrivna på fritids, som då kan nyttja fritidshemsplats under lov och andra undervisningsfria dagar. Ansökan görs i god tid, minst 2 veckor innan ditt barn ska vara på fritidshemmet. Avgiften är 100 kr per ansökt dag. Ingen syskonrabatt eller avdrag för frånvarodagar.

Blankett för ansökan Pdf, 274.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning

Om du inte längre har behov av plats i fritids behöver du säga upp din plats i vår e-tjänst. Uppsägningstiden är alltid två månader. Vi tar ut avgift under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Har ni som vårdnadshavare gemensam vårdnad och nyttjar var sin plats, är det viktigt att ange om det är den enes plats eller bådas platser som sägs upp.

Säga upp plats via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Navigera vidare