Mjölby kommun, länk till startsidan

Registrera barnschema och frånvaro

Mjölby kommun använder sig av systemet Edlevo på alla förskolor, fritidshem och skolor. Via appen Edlevo registrerar du som vårdnadshavare barnets schema. I appen eller med hjälp av sms kan du även anmäla frånvaro och ledighet. Anmälan registreras i systemet och kan läsas av personalen i förskolan/skolan/fritids.

Funktioner i appen Edlevo

Appen finns att ladda ner i App Store eller Google play.

Inloggning

För att garantera säker och trygg inloggning loggar du in med Mobilt BankID. Edlevo stödjer inloggning för en vecka – efter en vecka krävs ny inloggning. Du beställer Mobilt BankID från din internetbank.

Startsida och navigering

På startsidan ser du ditt/dina barn i den verksamhet där funktionerna används. Du kan välja att använda funktionerna för alla barn direkt på startsidan eller swipa till enskilt barn för att ta del av funktionerna för det barnet. När du klickar på en funktion visar barnikonen för vilket eller vilka av dina barn informationen berör.

I menyn under "Inställningar" finns möjlighet att välja språk. Edlevo stödjer språken svenska, engelska, finska och norska.

I menyn under "Hjälp" finns hjälptexter för samtliga funktioner i Edlevo.

Barnschema

Här kan du registrera nytt eller ändra befintligt schema för ditt/dina barn med placering i förskola eller fritidshem. Nya scheman går att registrera med en fördröjning på fyra timmar.

Som underlag för barnets schematider räknas arbetstid, studerandetid och restid. Mjölby kommun kan begära att få ta del av intyg som stärker vårdnadshavares studieplats eller anställning och schema. Vid hämtning övertar du som vårdnadshavare ansvaret för barnet under tiden ni är kvar på förskolan eller fritids.

Schema registreras för samtliga veckor. För att registrera rullande schema finns en kopieringsfunktion. När ett schema börjar ta slut får man en notifiering om man har appen påslagen.

Vårdnadshavare som inte bor tillsammans kan registrera schema var för sig. Skulle man lägga in tid på en dag där den andre vårdnadshavaren lagt in tid blir man upplyst om att en konflikt uppstått och måste lösas innan schemat kan skickas in.

Om barnet har nattomsorg gäller särskilda regler, inget schema ska registreras i appen.

För förskolan gäller barnets ordinarie vistelsetider om vårdnadshavaren är sjuk, om inget annat avtalats med rektorn.

SMS-funktioner

Om du inte har tillgång till appen samt vid info-meddelande och vid anmälan av ledighet kan du skicka sms till: 076-944 60 44.

För att registreringarna ska bli rätt måste personnummer och klockslag skrivas på ett särskilt sätt. Det är också viktigt att mellanslagen blir rätt. Använd bara vanligt mellanslag, använd inte "Enter" så det blir ett radbyte istället.

Personnummer måste skrivas så här: ååmmdd-xxxx

Klockslag ska skrivas såhär: klockan 10:00 anges 1000

SMS för att anmäla sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro som skickas in efter klockan 18:00 registreras för nästa dag. Vid sjukfrånvaro måste en ny anmälan göras varje dag.

Sms för sjukfrånvaro hel dag, exempel:
Frv ååmmdd-xxxx

Sms för sjukfrånvaro del av dag, exempel:
Frv ååmmdd-xxxx 1000-1200

Om barnet har en fritidshemsplacering så kan man skicka in att sjukanmälan bara ska gälla på fritids, inte på skolan genom att skriva Fri istället för Frv följt av personnummer och klockslag.

SMS för att anmäla ledighet i förskola och fritids

Sms för ledighet hel dag, exempel:
Ledig ååmmdd-xxxx 170213

Sms för ledighet längre period, exempel:
Ledig ååmmdd-xxxx 170213-170217

Sms för ledighet del av dag, exempel:
Ledig ååmmdd-xxxx 170213 1000-1200

Det går inte att anmäla ledighet från skolan via sms. Särskild ansökan måste göras.

SMS för att skicka information

Information som skickas in efter klockan 18.00 registreras på nästa dag.

Sms för information, exempel:
Info ååmmdd-xxxx Farfar hämtar kl 1400 (Max 160 tecken på meddelandet.)

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?