Mjölby kommun, länk till startsidan

Omsorg dygnet runt

Dygnet-runt-omsorg erbjuds på Oljekrukans förskola i Mjölby tätort för barn i åldern 1-12 år, vars föräldrar arbetar på tider som inte stämmer överens med förskolornas och fritidshemmens vanliga öppettider.

Behovsprövning

Rätten till dygnet-runt-omsorg är behovsprövad. När vi provar ditt behov av dygnet-runt-omsorg, väger vi in fem villkor. Alla villkor bör vara uppfyllda. I undantagsfall kan det räcka att flertalet villkor är uppfyllda, om det är välgrundat med hänsyn till barnperspektivet.

1. Långsiktigt behov

Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och återkommande under minst tre månader. Vårdnadshavaren bör ha en anställning som omfattar minst tre månader. Du måste kunna lämna in schema minst 14 dagar innan du behöver omsorg.

2. Försökt påverka dina arbetstider

Det vägs in i bedömningen om din arbetsgivare har möjlighet att förlägga ditt arbete till dagtid för föräldrar som behöver det.

3. Andra möjligheter att tillgodose behovet ska först ha prövats och realistiska alternativ saknas.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att i första hand hitta egna lösningar på barnets behov av omsorg. Andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats, innan du ansöker om plats på obekväm tid. Det innebär att du i första hand ska försöka lösa omsorgsbehovet på egen hand. Om det inte lyckas, har du möjlighet att söka kommunal dygnet-runt-omsorg.

4. Speciella omständigheter i familjens situation

Vid bedömningen tar vi hänsyn till arbetssituationen för förälder som inte är vårdnadshavare. Enbart det faktum att du har obekväm arbetstid är inte tillräcklig grund för dygnet-runt-omsorg. Det ska dessutom vara något mera i familjens situation som föranleder behovet.

Exempel på vad som kan utgöra familjens situation i övrigt: ensamstående föräldrar samt barn med förälder som fullgör värnpliktstjänstgöring, är intagen på behandlingshem, kriminalvårdsanstalt eller liknande.

5. Möjlighet att erhålla eller behålla ett arbete

Ansökan ska ha en tydlig koppling till möjligheten att arbeta. Det innebär att det är kommunens ansvar att göra det möjligt för vårdnadshavare att arbeta, men det är till exempel inte kommunens ansvar att finansiera familjers möjligheter till ökad tid att umgås i de fall det finns två föräldrar som kan varva sina arbetstider.

Ansöka om dygnet-runt-omsorg

För att ansöka om dygnet-runt omsorg ska du utöver ordinarie ansökan på vår e-tjänst även fylla i blanketten ansökan om dygnet-runt-omsorg.

Ansök om barnomsorg via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett, Ansökan om dygnet-runt-omsorg Pdf, 155.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du redan har en ordinarie förskoleplats räcker det att du fyller i blanketten ansökan om dygnet-runt-omsorg.

Kontakt

Eva Lundberg
Rektor

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?