Mjölby kommun, länk till startsidan

Regler för fritidshem

Barn som har en fritidshemsplacering får vara på fritids före och efter skolan under den tid som vårdnadshavare arbetar eller studerar. I vissa fall kan plats eller utökad tid på fritids erbjudas utifrån barnets eget behov. Då krävs ett särskilt beslut.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet måndag - fredag klockan 06:00-18:00. Fritidshemmet kan öppna senare och stänga tidigare under perioder då ingen föranmält behov. Personalen lägger sina arbetstider utifrån barnens behov, så det är viktigt att du meddelar ändrade arbetstider i så god tid som möjligt.

Rutiner vid hämtning

Vid hämtningen övertar du som vårdnadshavare ansvaret för barnet under tiden ni är kvar på fritidshemmet. Ni förväntas ha lämnat fritidshemmet senast vid stängningen klockan 18:00, vilket innebär att du behöver komma för hämtning strax före klockan 18:00.

Stängningar och sammanslagningar

Under några veckor på sommaren samt kring jul, nyår och ibland vid klämdagar brukar ordinarie verksamhet vara stängd, men någon eller några av våra fritidshem är öppna. Fritidshemmen kan också samverka med förskolor. Det är ingen garanti att det finns personal från barnets ordinarie fritidshem under dessa perioder.

Fritidshemmen har stängt två dagar per termin för kompetensutveckling för personalen (kallas för planeringsdagar eller studiedagar). Då sker samverkan med förskolorna och endast någon har öppet. Verksamheten bemannas då av vikarier.

Information om planeringsdagar läggs ut här på webben.

Läsårstider och lov i grundskolan

Schematider och intyg

Som underlag för barnets schematider räknas arbetstid, studerandetid och restid. Kommunen kan begära att få ta del av intyg som styrker vårdnadshavares studieplats eller anställning och schema.

Oregelbunden arbetstid, kväll-, natt-, helg- och skiftarbete

Vid nattarbete ska dialog föras med rektor. Utgångspunkten är att man har rätt till åtta timmars sömn/vila. Om barnets andra vårdnadshavare börjar senare eller slutar tidigare, så gäller dennes arbetstid.

Hänsyn tas till att barnet inte ska behöva lämnas och hämtas mer än en gång per dag.

Barn som utifrån vårdnadshavares arbetstider har omsorgsbehov som inte ligger i direkt anslutning till när förskoleklassen/skolan slutar, har möjlighet att vara på fritidshemmet under förutsättning att tiden fram till vårdnadshavaren börjar sitt arbete inte är längre än 2 timmar.

Barn som har behov av kväll-, natt- och/eller helgomsorg kan ansöka om plats på kommunens dygnet-runt-omsorg. Den är behovsprövad.

Dygnet-runt omsorg

Jour och beredskap

Om du har jour förlagd till din arbetsplats, räknas det som arbete och du har rätt till fritidshem.

Beredskap har du oftast i hemmet med viss inställningstid och då är barnet ledigt tills du blir inringd.

Semester och annan ledighet

Har du som vårdnadshavare semester, kompledigt eller annan ledighet är grundregeln att även barnet är ledigt från fritidshemmet. Vid gemensam vårdnad/växelvis boende följer barnet den vårdnadshavare vars platsvecka det är. I enstaka fall kan det finnas skäl att göra avsteg från grundregeln. En individuell bedömning görs då av rektor.

Om du är föräldraledig

Vid föräldraledighet har syskon inte rätt till fritidsplats. Undantag är om barnet utifrån egna behov eller familjens situation i övrigt behöver särskilt stöd i form av fritidshem.

Om du är arbetssökande

Vid arbetslöshet har barnet inte rätt till fritidsplats. Undantag är om barnet utifrån egna behov eller familjens situation i övrigt behöver särskilt stöd i form av fritidshem. Om en arbetslös vårdnadshavare erhåller jobb och ansöker om en plats på fritidshem och placering ska ske omgående, beslutar rektor om detta är genomförbart utifrån verksamhetens möjligheter.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vårdnadshavare som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder genom arbetsförmedlingens försorg räknas inte som arbetslös utan har rätt till den tid som behövs utifrån åtgärden. På begäran ska relevant underlag som styrker sysselsättningen lämnas in till rektor.

Permittering/varsel/ arbetsbefrielse

Vårdnadshavare har inte rätt att behålla sin plats i fritidshem.

Om du är sjukskriven

Man har inte automatiskt rätt till fritidshem om en vårdnadshavaren är sjukskriven. Undantag är om barnet utifrån egna behov eller familjens situation i övrigt behöver särskilt stöd i form av fritidshem.

Barnets sjukdom

Vid barnets sjukdom, även längre sådan, får barnet ha kvar sin plats.

Syskons sjukdom

Om ett syskon är sjukt har det andra barnet rätt till tid i fritidshem enligt ordinarie schema. Om syskonet vårdas på sjukhus och det finns behov av utökad tid sker individuell prövning. På begäran ska läkarintyg lämnas till rektor som fattar beslut.

Om du har frågor ska du i första hand kontakta fritidspersonal eller rektor. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbsida. Har du inte någon fritidsplats kan du kontakta utbildningskontoret.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?