Mjölby kommun, länk till startsidan

Betyg och bedömning

Elever i grundskolan får terminsbetyg första gången när de går ut höstterminen i årskurs 6. Vid vårteminens slut i årskurs 9, när eleven slutar grundskolan, får eleven sitt slutbetyg. Betyg visar vilken nivå av kunskap en elev har lyckats uppnå inom ett ämne.

Betygsskala

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A. Vilka kunskaper som krävs för varje betygssteg finns formulerat i kunskapskrav som är kopplat till kurs- eller ämnesplaner. Betyg i ett ämne är en bedömning av vilken nivå av kunskapskrav eleven har nått upp till under senaste terminen. Det betyder att betyget kan ändras uppåt eller neråt mellan terminerna. I gymnasieskolan sätts betyg vid avslutad kurs.

Kunskapskrav

I läroplanen står att läraren ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och informera elever och vårdnadshavare om hur det går i skolan. Om en elev riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som krävs för att få ett godkänt betyg är det extra viktigt att informera, antingen skriftligt eller muntligt. Informationen kan även lämnas vid ett utvecklingssamtal. Riskerar en elev att inte klara kunskapskraven kan det bli aktuellt med någon form av anpassning av undervisningen, eller extra stödinsatser som rektor beslutar om.

Det finns mycket information om betyg, betygsättning och kunskapskrav på Skolverkets webbplats.

Skolverket Länk till annan webbplats.

Alla har rätt till utvecklingssamtal och för yngre elever och elever som inte får betyg ska en individuell utvecklingsplan upprättas.

Utvecklingssamtal, IUP

Gamla betyg och betygskopior

Om du har slutat skolan och behöver en kopia på ett betyg ska du använda dig av vår e-tjänst.

Beställ betyg och betygskopior via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?