Mjölby kommun, länk till startsidan

Läsårstider och lov i grundskolan

När är det skolstart? När börjar höstterminen eller vårterminen? Vilken vecka är det sportlov, höstlov eller studiedag? När är det skolavslutning och sommarlov? Hur ansöker jag om att få ledigt? Här har vi samlat läsårstiderna för kommunens grundskolor och anpassad grundskola.

Höstterminen 2024

15 augusti - 19 december

Lovdagar

Höstlov: 28 oktober - 1 november

Studiedagar

Onsdag 14 augusti - förskola, fritidshem

Fredag 4 oktober - grundskolan, gymnasieskolan och anpassad skola

Fredag 8 november - alla skolformer och fritids

Vårterminen 2025

7 januari - 12 juni

Lovdagar

  • Sportlov: 17 februari - 21 februari
  • Påsklov: 14 april - 17 april
  • Klämdag: 2 maj
  • Klämdag: 30 maj

Studiedagar

Tisdag 7 januari - alla skolformer och fritids

Onsdag 19 mars - grundskolan, gymnasieskolan och anpassad skola

Måndag 19 maj - alla skolformer och fritids

Förskolor och fritids har öppet alla vardagar (med undantag för studiedagar), även då skolan har jullov och sommarlov. När det är få barn på plats, till exempel under sommarlov, kan flera förskolor/fritidshem gå ihop och bedriva verksamhet tillsammans.

Ledighet under terminen

Elever i grundskola och anpassad grundskola har enligt skollagen skolplikt. Det betyder att eleven måste gå i skolan. Eleven kan få ta kortare ledigheter under läsåret. För längre ledigheter behövs det mycket starka skäl för att få ledigt. Att till exempel åka på semester med sin familj räknas inte som starka skäl. Det är rektorn på skolan som beslutar om eleven får ledigt. Reglerna gäller även för gymnasieelever.

Från och med den 1 januari 2024 ska ledighetsansökan göras digitalt i appen Edlevo.

Skolan arbetar för att barn och ungdomar ska få med sig så mycket kunskaper och färdigheter som möjligt inför framtiden. Eleverna behöver därför vara i skolan. Familjeresor och liknande bör genomföras under elevernas lovdagar. Alla ansökningar om ledighet behandlas därför mycket sparsamt.

Varje ledighetsansökan prövas

Varje ledighetsansökan är unik och prövas för sig. Ett beslut om ledighet utgår från en samlad bedömning av elevens skolsituation. Omständigheter som ligger till grund för beslut om ledighet är:

  • Frånvarons längd.
  • Tidigare frånvaro.
  • Elevens studiesituation.
  • Möjligheter att ta igen den förlorade undervisningen.
  • Hur angelägen ledigheten är för eleven. Till exempel en begravning.

Rektor tar beslut

Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor kan ge uppdrag åt lärare att bevilja ledighet i Edlevo.

Skyldigheter vid ledighet

Vårdnadshavare och elev har ansvar att läsa in det som eleven missar under ledigheten. Fråga lärarna om vilka uppgifter eleven behöver genomföra under sin ledighet. Skolan ger uppgifter och läxor, men ansvarar inte för extra undervisning.

Ansök i god tid

En ledighetsansökan ska göras i så god tid som möjligt inför ledigheten.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?