Mjölby kommun, länk till startsidan

Sjukanmälan grundskola, förskola och fritids

Sjukanmälan till förskola, skola och fritids ska göras samma dag som sjukdom infaller (i god tid innan skolan börjar) och därefter varje dag. Även vid längre, sammanhängande sjukdom behöver en anmälan skickas in för varje dag. Anmälan görs via en app. För dig som inte har möjlighet att ladda ner appen går det även bra att sjukanmäla genom att skicka sms.

Om du är över 18 år kan du själv skicka in din frånvaroanmälan, annars måste vårdnadshavaren göra det.

Anmälan via appen Edlevo

Med appen Edlevo kan du enkelt kontrollera och göra frånvaroanmälan. Du kan anmäla frånvaro för innevarande dag och dagen efter. Appen finns att ladda ner i Google Play eller App Store. I appens meny (tre streck uppe i högra hörnet) finns ett hjälpavsnitt.

Problem med appen hänvisas till förskolans eller skolans administratör.

Anmälan via SMS, så här gör du

Skicka ditt SMS till 0769-44 60 58

SMS:et måste alltid inledas med bokstäverna frv.

Frånvaroanmälan heldag

Skriv frv och personnummer för det barn eller den elev det gäller.

Exempel: frv 030814-8514

Om anmälan skickas in efter klockan 16 registreras frånvaron för heldag för nästkommande dag.

Frånvaroanmälan del av dag

Skriv frv, barnets/elevens personnummer och vilket tid frånvaron gäller.
Exempel: frv 030814-8514 13.00-14.00

Om anmälan skickas in efter klockan 16 registreras frånvaron för del av dag för nästkommande dag.

Funktioner

 • Personnumret kontrolleras, det måste alltså finnas en aktuell förskole/skolplacering.
 • Om du är över 18 kontrolleras mobilnumret mot din kontaktinfomation.
 • Vårdnadshavare och eventuell kontaktperson som ska frånvaroanmäla via SMS måste vara upplagda med personummer i elevregistret.
 • Mobilnummer för inkommande SMS kontrolleras och ska vara registrerade i något av fälten mobil, telefon hem eller telefon arbete.
 • Om anmälan krockar med med frånvaro som redan är registrerad, exempelvis på en lektion, meddelas det tillbaka.
 • Du kan inte ändra tidigare inskickad frånvaro genom SMS genom ett nytt SMS.
 • Frånvaroanmälan kvitteras med meddelanden till användaren.

Svarsmeddelanden

 • Frånvaroanmälan registrerad. Det betyder att anmälan har sparats i systemet.
 • Frånvaroanmälan för i morgon är registrerad. Det betyder att anmälan för nästkommande dag har sparats i systemet.
 • Frånvaro finns redan anmäld/registrerad för idag. Det betyder att heldagsfrånvaron redan finns i systemet.
 • Lektionsfrånvaro finns redan registrerad för idag. Kontakta din mentor, frånvaron finns redan i systemet.
 • Telefonnummer stämmer inte med kontaktuppgifterna i systemet. Detta meddelande kommer upp om vårdnadshavarens eller kontaktpersonens telefonnummer inte stämmer med kontaktuppgifterna i systemet.
 • Frånvaroanmälan ej registrerad, var god försök senare. Personen det gäller kan inte hittas i systemet.
 • Eleven ej aktiv, ingen frånvaro har registrerats. Barnet/eleven har inga placeringar i systemet.
 • Ditt mobilnummer finns inte i sysytemet, ingen frånvaroanmälan har registrerats. Vårdnadshavaren eller kontaktpersonen har ingen relation till eleven eller också är eleven över 18 år.
 • Angiven tid har ett felaktigt format. Tiden ska anges i TT:MM-TT:MM. Formatet för tidsangivelsen är felaktigt.
 • Frånvaroanmälan har ett felaktigt format. Meddelandet ska skrivas i formatet frv personnummer för heldagfrånvaro eller frv personnummer TT:MM-TT:MM för frånvaro del av dag. Meddelandet är felformaterat.
 • Personnummer har felaktigt format. Personnummer ska anges i formatat ÅÅMMDD-NNNN. Personnummret är felformaterat.

Ledighet under terminer

Elever i grundskola och anpassad grundskola har enligt skollagen skolplikt. Det betyder att eleven måste gå i skolan. Eleven kan få ta kortare ledigheter under läsåret. För längre ledigheter behövs det mycket starka skäl för att få ledigt. Att till exempel åka på semester med sin familj räknas inte som starka skäl. Det är rektorn på skolan som beslutar om eleven får ledigt. Reglerna gäller även för gymnasieelever.

Från och med den 1 januari 2024 ska ledighetsansökan göras digitalt i appen Edlevo.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?