Mjölby kommun, länk till startsidan

Trojenborgsskolan

Vi är en skola för år 6-9, som ligger centralt i Skänninge. Här arbetar ungefär 30 lärare samt expeditionspersonal, kurator, skolsköterska, måltidspersonal, vaktmästare och lokalvårdare. Vi har runt 250 elever på skolan.

Dummybild

Så arbetar vi

Trojenborgsskolan är organiserad i fyra årskursvisa arbetsenheter. Eleverna i en årskurs är indelade i mentorsgrupper på 10-15 elever, med en mentor. Två mentorsgrupper bildar en klass, vilket är den vanligaste undervisningsgruppen. Lärarna i årskursen arbetar tillsammans i ett arbetslag, där en av dem fungerar som årskursledare. De fyra årskursledarna utgör, tillsammans med rektor, ledningsgruppen.

Skola och hem ska gemensamt verka för att skapa bästa möjliga utvecklingsbetingelser för varje enskild elev vid Trojenborgsskolan. Samverkan sker bland annat genom föräldraråd, föräldrabesök och genom utvecklingssamtal.

Fritidsverksamhet

Skänninges fritidsgård har verksamhet på Trojenborgsskolan på eftermiddagar och kvällar.

Skänninge fritidsgård Länk till annan webbplats.

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikum Länk till annan webbplats.

Ordningsregler Trojenborgsskolan

Ordningsreglerna för Trojenborgsskolan är framtagna genom ett gemensamt arbete mellan elever och personal på skolan. Ordningsreglerna följs av både elever och personal i syfte att skapa goda förutsättningar för lärande och gemenskap i trygg skolmiljö.

På Trojenborgsskolan visar vi varandra respekt och omtanke under hela skoldagen genom att:

  • vara i tid till lektionerna och ha med rätt material,
  • bidra till god studiero både i och utanför klassrummet samt ta hand om skolans lokaler och egendom,
  • använda ett vårdat språk och visa omtanke,
  • ta av ytterkläder utanför lektionssal och matsal,
  • använda Chromebook till undervisning och lämna ifrån oss mobiltelefoner till lärare när de samlas in vid lektionsstarten.
  • respektera att Trojenborgsskolan är fri från tobak, alkohol/droger samt nötter (allergi)
  • respektera att Trojenborgsskolan är fri från aktiviteter som snöbollskastning och bad på skoltid (utöver planerad simskola tillsammans med personal).

Åk.6 har två särskilda ordningsregler utöver det som gäller för alla:

  • stanna på skolans område hela skoldagen,
  • lämna in mobiltelefoner när skoldagen börjar. (Fås åter efter dagens sista lektion)

Lån av elevdator

Mjölby kommun lånar ut en Chromebook med tillhörande
strömadapter och fodral avsedd för skolarbete under den tid som låntagaren är elev i
Mjölby kommun. Eleven bär ansvar för att datorn hanteras och förvaras med aktsamhet. Det är viktigt att datorn är funktionsduglig under lektionerna, det vill säga att datorn är med och laddad. Eleven skall alltid följa lärarens instruktioner om hur och till vad utrustningen får användas. Datorn ska förvaras i fodralet när den inte används.

Dator och laddare skall vid återlämnandet vara i samma skick som vid leveransen, bortsett från normal förslitning.

Anmälan om skada, förlust eller stöld av dator ska göras till skolexpeditionen. Skulle
skadan/förlusten bero på vårdslös hantering eller uppsåtlig skadegörelse kommer skolan ta ut en avgift av elev (eller vårdnadshavare) som motsvarar reparationskostnaden (eller om den inte kan repareras: enhetens aktuella värde).

 

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Edlevo (före detta Tieto Education.) Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Klasschema, skola24 Länk till annan webbplats.

Adress

Box 124, Ringgatan 15, 596 23 Skänninge


Rektor
Susanna Nilsson
susanna.nilsson@mjolby.se

010-234 58 32


Bitr rektor

Elin Laweberg

elin.laweberg@mjolby.se

010-234 68 86

 

Fritidsgården

010-234 58 40

 

Skolsköterska

Emelie Åhlund

emelie.Ahlund@mjolby.se

010-234 58 43

 

Kurator

Kristina Berner

kristina.berner@mjolby.se

010-234 58 47

 

Speciallärare

Gail Hawkyard

gail.hawkyard@mjolby.se

010-234 55 04

 

Lokalvård

Emmelie Bockegården
010-234 59 11

 

Skoladministratör

Maria Jildentun

maria.jildentun@mjolby.se
010-234 58 30

 

Skolbibliotekarie

Pernilla Anderzén

pernilla.anderzen@mjolby.se

010-234 68 85

 

Kock

Linda Nilzén

linda.nilzen@mjolby.se

010-234 58 42

Therese Aspegren

Therese.aspegren@mjolby.se

010-234 58 42

 

Frånvaroanmälan vid specialkost

072-502 49 79 (sms)

 

Studie- och yrkesvägledare

Elisabeth Casell Berghagen
elisabeth.casell-berghagen@mjolby.se

010-234 58 39

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?