Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Sverige finns cirka
65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. 

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om skyddsrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddsrumskarta, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se