Mjölby kommun, länk till startsidan

Folkhälsoarbete

Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra fysisk och psykisk hälsa och att hälsan är jämt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Mål för folkhälsan

Mycket av kommunens arbete syftar till att ge förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv i Mjölby. Det viktigaste för en god hälsa är till exempel att så många som möjligt klarar skolan med bra betyg och ges möjlighet till bostad, fritidsaktiviteter, ett arbete och egen försörjning.

I Mjölby kommun arbetar vi nu särskilt att utveckla mer jämlika förutsättningar för alla inom områdena:

  1. Ökad fysisk aktivitet bland barn och unga,
  2. Motverka och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga,
  3. I stadsplaneringen verka för en bebyggd miljö som främjar rörelse och motverkar segregation
  4. Minska hälsoklyftorna mellan män och kvinnor genom att förbättra kvinnors hälsa.

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska hälsoklyftorna mellan grupper.

Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsomål och målområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mår Mjölby?

Det finns mycket statistik att ta del av som beskriver hälsan i Sverige och även mycket att ta del av som beskriver hälsoläget i Mjölby. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns det interaktiva faktablad om hälsoläget i Mjölby. Här kan du själv välja bland ett urval kärnindikatorer inom Folkhälsa och se rörlig grafik på läns- och kommunnivå.

Kommunfaktablad på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under 2019 togs en folkhälsorapport fram som beskriver folkhälsoläget, och skillnaden mellan olika grupper i Mjölby.

Folkhälsorapport – kartläggning av nuläge Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skillnader i hälsa

De allra flesta i Sverige upplever att de har en god hälsa, men skillnaden mellan olika grupper är stora. Högst andel med ohälsa uppger de med lägst utbildningsnivå.

ABC för god psykisk hälsa

ABC-modellen för god psykisk hälsa kommer från början från Australien. ABC står för Act – Belong – Commit.

Det finns konkreta saker du kan göra för att må bra psykiskt. Att vara aktiv, uppleva social gemenskap och ha syften och mål i livet kan påverka ditt psykiska mående positivt.

På webbplatsen 1177 kan du läsa mer om ABC och god psykisk hälsa. Där hittar du även tester du kan göra för att se din nuvarande aktivitetsnivå och andra verktyg för en god psykisk hälsa.

ABC för god psykisk hälsa på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ABC-modellen

Det går att vara fysiskt aktiv på olika sätt och på olika nivåer. Du kan exempelvis ta en promenad, arbeta i trädgården, simma, dansa till din favoritlåt eller gå på gruppträning. Du kan vara socialt aktiv genom att till exempel spendera tid med familj, vänner och kollegor, prata med grannar eller sjunga i en kör.

Sociala relationer är inte bara viktigt för vårt psykiska välbefinnande utan kan också minska risken för sjukdom. De kan ge dig både praktiskt och emotionellt stöd, och om du deltar i lokala aktiviteter och organisationer kan du få en ökad känsla av sammanhållning och tillit till andra. Att göra något tillsammans med andra kan innebära att du umgås med vänner, släkt eller familj. Du kan gå med i en bokcirkel, börja en kurs eller delta i någon fritidsaktivitet där du bor – eller engagera dig i en ny grupp eller gemenskap på internet.

Att göra något meningsfullt handlar om att göra sådant som ger dig en känsla av att du har ett syfte eller mål i livet. Det kan vara att lyckas med en uppgift eller att arbeta frivilligt och hjälpa andra. Det behöver inte handla om en stor prestation utan kan röra allt från att baka en tårta eller reparera något, lära sig något nytt eller göra någonting för en annan människa. När du klarar utmaningar och uppnår något som känns viktigt för dig ökar det ofta din självkänsla. Att arbeta ideellt kan göra både dig själv och andra lyckligare.

Kontakt

Karin Ulrich
Hållbarhetsstrateg

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?