Mjölby kommun, länk till startsidan

Transport och besök

Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att resa med till exempel buss eller tåg? Här hittar du information om färdtjänst och hur du gör om du behöver ha någon med dig.

Aktuellt

Hand som håller i en rullator.

Rehabilitering

Här kan du få stöd och hjälp efter sjukdom, skada eller sjukhusvistelse.

Synpunkter och felanmälan

Finns det något du tycker att vi kan göra bättre?

Nyheter