Mjölby kommun, länk till startsidan

Parkering

I Mjölby kommun är det gratis att parkera på kommunens parkeringsplatser. Du behöver inte heller någon p-skiva. Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I centrum finns det cirka 1 200 parkeringsplatser totalt. Det finns också fler parkeringsplatser vid resecentrum, skolor och idrottsplatser.

Parkeringsavgifter

Om det inte finns någon skylt eller markering, eller om det inte råder någon generell parkeringsregel, får du parkera på båda sidor av gatan. På vardagar (utom dag före sön- och helgdagar) får du parkera högst 24 timmar i en följd.

Parkeringskarta för Mjölby centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I anslutning till E4:an/ 32:an, på Viringeområdet i Mjölby, finns cirka 30 parkeringsplatser för samåkning. De kostar inte heller något att använda.

Långtidsparkering

I centrala Mjölby finns det en långtidsparkering på Ringvägen, där du kan stå i upp till fem dygn. Du hittar även en långtidsparkering vid resecentrum där du kan välja att stå i upp till sju eller tio dygn.

I Skänninge finns det en långtidsparkering vid resecentrum, där kan du stå i upp till fjorton dygn.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

I Mjölby centrum och på andra platser finns parkeringsplatser för rörelsehindrade eller personer som av annan anledning har svårt att gå längre sträckor. De är belägna så att avståndet mellan parkeringsplats och målpunkt ska vara kort. Det går att få tillstånd för att parkera på dessa platser men det krävs läkarintyg.

Parkeringstillstånd

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att förflytta dig på egen hand kan du vara berättigad till Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH). För att bevilja ett parkeringstillstånd krävs att du har läkarintyg på att påfallande skäl föreligger.

Enbart svårigheter med att bära varukassar berättigar inte till tillstånd. Det krävs också särskilda skäl för tillstånd för den som inte själv kör bil.

Blankett ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Pdf, 921.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ringer eller besöker Medborgarservice kan du få en vanlig pappersblankett. Medborgarservice kan även svara på frågor om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH).

Parkeringsövervakning

Kommunen har parkeringsövervakning med syfte att skapa trafiksäkerhet och god tillgänglighet för bland annat räddningstjänst, snöröjning och sandsopning. Parkeringsvakterna påtalar också för kommunen var eventuella skrotbilar finns. Kommunen kan då i sin tur besluta och verkställa flyttning. Även cyklar som stått längre än tre månader omhändertas.

Om du parkerar fel får du böta mellan 400 kronor och 1000 kronor beroende på hur grov den olovliga parkeringen är.

Husbilar

Vi har även ställplatser för husbilar. De finns vid Väderstad skola och vid Skogssjöns camping. Trafikverket har ställplatser för husbilar vid sin rastplats Albacken.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Öppettider medborgarservice
Måndag- torsdag klockan 7.30-16.30Fredag klockan 7.30-16
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?