Mjölby kommun, länk till startsidan

Torg och allmänna platser

Om du vill använda allmän plats (gator, gång- och cykelvägar, parker eller torg) behövs oftast tillstånd för det.

Tillstånd och regler

Om du ställer upp till exempel en container kortare tid än två timmar kan service- och teknikförvaltningen bevilja tillstånd direkt. Märk alltid containern med reflexer. Namn och telefonnummer till ägaren ska också finnas på containern.

Om du behöver tillstånd som sträcker sig över två timmar, för att exempelvis ställa upp en byggnadsställning, starta en uteservering, ordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst, behöver du tillstånd av både polisen och kommunen.

Ska du bygga något av mer permanent karaktär, kan du behöva söka bygglov. Då kan det behövas ett markupplåtelseavtal mellan dig och service- och teknikförvaltningen. Det reglerar hur kommunens mark lånas ut och går till enligt följande:

  • Eventuellt söker du bygglov.
  • Du söker tillstånd att använda den allmänna platsen hos polisen
  • Polisen låter kommunen yttra sig, kommunen har vetorätt.
  • Ditt tillstånd beviljas eller avslås.
  • Eventuellt skrivs ett markupplåtelseavtal.

Det kostar att ansöka om tillstånd hos polisen och att ansöka om bygglov hos byggnadskontoret. Kontakta gärna service- och teknikförvaltningen innan och få ett muntligt utlåtande.

Sök tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats.

Bygglovsguide

Torghandel

Torghandel är den handel som sker på öppna stadsplatser, främst torg. Försäljningen på dessa marknader sker vid ett bord eller bänk kallad torgstånd, eller direkt från en bil eller vagn,exempelvis via en fiskbil. Torghandel som förekommer regelbundet kräver tillstånd från kommunen.

Försäljningstider

Torghandeln får börja tidigast klockan 8 och ska sluta senast 18, såvida Mjölby kommun inte medgivit undantag eller beslutar annat. Under lördagar tillåts försäljning mellan klockan 8 och 14.

Föreskrifter, råd och riktlinjer

Lokala ordningsföreskrifter för Mjölby kommun Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mjölby kommun Pdf, 127.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Råd och riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Mobilförsäljning av mat kräver polistillstånd och avtal med kommunen.

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat

Kostnad

Här kan du läsa vad det kostar att ha ett torgstånd, mobil försäljning, att sälja julgranar med mera:

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Mjölby kommun Pdf, 121.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och ansökan

Ansökan om torghandelsplats sker via kommunens e- tjänst, som du når via länken https://minasidor.mjolby.se/torgplats Länk till annan webbplats.

Ansökan ska ske senast en vecka innan torgplatsen ska användas.
Betalning sker i samband med ansökan.

Reklamskyltar

Fristående reklamskyltar är inte tillåtna på allmän plats där människor går, cyklar eller kör bil eftersom skyltar kan vara ett hinder för personer med funktionsnedsättningar.

Parker och grönområden

I Mjölbys och Skänninges parker finns något för alla sinnen.
Mitt i centrala Mjölby ligger Stadsparken och Gästisparken. Parker med möjligheter till aktiviteter och om du kollar närmare - en rik blandning av växter. Går du mellan Burenskölds- och Kvarnparksbron har du fullt med rhodendronbuskar och träd vars stammar är täckta av klätterväxter. Följer du istället Svartån norrut är du i gränslandet mellan park och natur. Ju längre norrut du kommer desto mer naturligt blir området. Titta bland annat efter de stora ekarna vid Egebylund!

Utöver de mest centrala delarna är små parker och grönområden insprängda lite överallt, vad sägs om Kungshögarna, Folkungaparken och Kungsparken? Kungshögarna är dessutom historiska - här krigade Dackefejdens bönder mot Gustav Vasas kungliga styrka år 1542-43.

Promenera i Mjölby

Historia är också typiskt för Skänninges parker, bland annat Järnvägsparken med träd planterade år 1880.

Promenera i Skänninge

Hälsans stig i Mjölby

Hälsans stig är en promenadvänlig slinga på 4,5 kilometer i Mjölbys vackra miljö. Du startar var du vill på stigen och med hjälp av skyltarna som anger varje kilometer kan du själv räkna ut hur långt du har gått.

1995 etablerades den första Hälsans Stig (Slí na Sláinte) på Irland av irländska Hjärtfonden. Hälsans Stig följer Svartåns kant och promenaden tar dig genom både stadskärnan och den tätortsnära naturen. Stigen leder förbi sevärdheter som Mjölby kyrka, Stadsparken, gamla stadshuset och Hembygdsgården. Underlaget på sträckan består av asfalt eller hårdgjord grusyta och saknar nästan helt backar.

Karta över Hälsans Stig på naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Hälsans Stig på naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lekplatser

I Mjölby kommuns regi finns idag runt 40 lekplatser av olika slag, både stora och små. Lekplatserna vänder sig i huvudsak till barn under sju år.

Alla lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år för att all utrustning ska hålla standard, är hel och fungerar som den ska. Säkerhetskraven kan innebära att lekredskap plockas bort eller till och med att lekplatser läggs ner.

Vill du vill anmäla trasiga lekredskap? Anmäl genom synpunkter och felanmälan.

Synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Öppettider medborgarservice
Måndag- torsdag klockan 7.30-16.30Fredag klockan 7.30-16
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?