Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyanländ i kommunen

Mjölby kommun ansvarar för att du som är nyanländ till kommunen ska få bostad, skola och en bra integration till samhället.

För en god integration

Alla som bor i Sverige ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk bakgrund, ålder, kön, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Kommunens integrationssamordnare tillsammans med olika förvaltningar arbetar för att nyanlända som kommer till vår kommun ska få en så bra start som möjligt.

För dig som nyligen anlänt till Sverige skapar vi en handlingsplan för att hjälpa dig på vägen till egen försörjning och komma närmare arbetsmarknaden. En viktig del i arbetet är att sprida kunskap om hur du kan integreras i samhället. Här ingår till exempel studie- och yrkesvägledning, där vi informerar dig om utbildningar, behörighetskrav och erbjuder enskilda vägledningssamtal.

Kommunen samarbetar med myndigheter som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Flyktingmedicinskt centrum, Region Östergötland, Högskoleverket, Linköpings Universitet, domstolar samt offentlig- och privat sektor.

Kontakt

Telefon: 010-234 50 00

E-post: integration@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?