Mjölby kommun, länk till startsidan

Missbruk och beroende

Är du orolig för att du eller någon i din närhet dricker för mycket, använder droger eller har ett spelberoende? I kommunen finns olika vägar till stöd och hjälp.

Beroendemottagningen

Beroendemottagningen är en öppenvårdsmottagning och en samordnad verksamhet mellan Mjölby kommun och Region Östergötland. Frivilliga samtalskontakter med behandlare från Mjölby kommun kan avslutas när du själv vill.

På beroendemottagningen kan du få hjälp med:

  • Rådgivning, stöd och behandling
  • Anhörigstöd
  • Spelberoende

Allt stöd från Mjölby kommun är kostnadsfritt.

Är du orolig för din närståendes beroende?

Är du anhörig till eller står någon nära som har ett riskbruk eller är beroende av alkohol, narkotika eller tabletter då kan CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) vara till hjälp för dig. CRAFT ger dig nycklar som stöttar, vägleder och stärker välmående hos dig och din närstående. Utbildningen genomförs som gruppbehandling.

CRAFT är det program som socialstyrelsen rekommenderar som anhörigstöd och det är en metod som är evidensbaserad. Programmet pågår i 10 veckor med en träff/vecka som pågår i 2 timmar. Varje träff har vi ett tema som vi förhåller oss till och diskuterar utifrån egna erfarenheter, upplevelser och känslor. CRAFT är en icke konfrontativ metod. Den bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi) och är manualbaserad.

Huvudmålen i CRAFT är:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt).
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar.
  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger.
  • Engagera närstående att påbörja behandling.

Vill du veta mera, titta gärna på filmen Introduktion i CRAFT för anhöriga Länk till annan webbplats.

Är du närstående till någon med en spelproblematik? Då kan vi erbjuda dig individuellt stöd.

För frågor kontakta Råd, stöd och behandling på telefonnummer: 010-234 62 00.

För anmälan till gruppbehandling eller individuellt anmäl dig via e-tjänsten nedan:

Testa dina alkohol- och drogvanor

Med hjälp av eScreen kan du testa dina alkohol och drogvanor. Du kan också följa dina vanor över tid och fylla i en personlig elektronisk dagbok. Om du ligger i riskzonen för att utveckla alkohol- eller drogrelaterade problem, får du förslag på vad du kan göra för att minska risken.

Testa genom att skapa ett konto på eScreen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testa dina spelvanor

The NORC Diagnostic Screen for Gambling Problems (NODS) är ett självskattningsformulär för spelberoende och mäter svårighetsgraden utifrån kategorierna riskabla spelvanor, spelproblem samt spelmissbruk eller spelberoende.

Testa dina spelvanor med detta test (PDF) Pdf, 86 kB.

Är du under 26 år?

Då kan du vända dig till MiniMaria för stöd och hjälp.

Här kan du läsa mer

Behöver du kontakt med hälso- och sjukvården?
Då kan du vända dig till Regionen Östergötlands Beroendemottagning på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Beroendemottagningen
Telefontider och besöksadress
Måndag, onsdag och fredag klockan 10-11 samt tisdag och torsdag klockan 13-14.Kungsvägen 69, plan 5 (Polishuset i Mjölby)
Telefonnummer:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?