Mjölby kommun, länk till startsidan

Anhörigstöd

Mjölby kommun erbjuder anhörigstöd för dig som är över 18 år och vårdar eller stöttar en närstående. Det kan exempelvis handla om att din närstående är långvarigt sjuk, har en demenssjukdom, en funktionsvariation, lider av psykisk ohälsa eller har missbruksproblematik.

Som anhörig är du ovärderlig. Du har möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation – både för din närstående och för dig. Men det kan vara svårt att axla alla frågor på egen hand. Vi erbjuder olika insatser för att underlätta vardagen.

Anhörigstöd på nätet

Mjölby kommun erbjuder digitalt anhörigstöd via tjänsterna En bra plats och Demenslotsen. Tjänsterna gör det möjligt för dig som kommuninvånare att ta del av stöd, information och utbyte på tider och platser som passar dig.

Du som bor i Mjölby kommun kan registrera dig på tjänsterna med ditt personnummer. Om du bor någon annanstans men har din närstående i Mjölby kommun, kan du skicka e-post till anhorigstod@mjolby.se för att få inloggning till tjänsten.

Det digitala anhörigstödet är kostnadsfritt för dig som kommuninvånare och du kan vara anonym.

En bra plats

  • Kommuninformation: Information och nya händelser från kommunens anhörigstöd.
  • Nationella nyheter: Nyheter, forskning och länkar för dig som anhörig.
  • Utbildningar: Utbildningar, webbinarium med mera till dig som anhörig.
  • Grupper: Här finns möjlighet för anhöriga att starta diskussioner/ dialoger med andra i samma situation.

Nätverket består av anhöriga i åldrarna 16-94 år med närstående som är spridda över 160 diagnoser. Du kan söka kontakt med andra anhöriga både efter andra deltagares ålder och på din närståendes diagnos/funktionsnedsättning. Nätverket är nationellt, slutet och det är möjligt att vara anonym.

Mer information om En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se en kort film om En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ En bra plats på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som ska hjälpa dig som är anhörig att få kunskap och information som är relevant för den situation som du befinner dig i just nu. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. Du får tips på vart du kan vända dig samt praktiska råd som exempelvis om förberedelser efter en demensdiagnos och om hur det går till att ordna en plats på ett vårdboende.

Mer information om Demenslotsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se en kort film om Demenslotsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsguide för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Ta del av den digitala kunskapsguiden Länk till annan webbplats. för vuxna anhöriga
till personer med psykisk ohälsa på webbplatsen Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA). Här kan du lyssna till anhörigas berättelser, du möter också professionella som i sitt arbete träffar personer med psykisk ohälsa. Den digitala kunskapsguiden innehåller moduler om att vara anhörig, information om psykisk ohälsa och föreläsningar om samhällets stöd.

Träffa en anhörigkonsulent

Via anhörigstöd får du kontakt med en anhörigkonsulent som ger dig stöd och vägledning genom individuella samtal. Det finns även möjlighet att delta i anhöriggrupper, tillsammans med andra anhöriga som befinner sig i liknande situationer som dig. Grupperna har träffar som leds av din anhörigkonsulent. Vid behov hjälper anhörigkonsulenten till med att förmedla kontakt till handläggare, patientföreningar, frivilligorganisationer eller liknande. Ibland erbjuds även mer information via föreläsningar/utbildningar.

För oss är det väldigt viktigt att du som anhörig känner dig trygg i kontakten med oss. Vi värnar därför om din integritet och vi har alltid tystnadsplikt.

Tematräffar och aktiviteter

För att du ska ha en bra möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation för dig och din närstående ordnar vi tematräffar, aktiviteter och anhöriggrupper utifrån behov och aktuella ämnen. Genom träffarna vill vi stärka dina kunskaper och samtidigt får du chansen att möta andra i samma situation. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Anhörigvårdarkort

Kortet visar att du ansvarar för en person som är beroende av din hjälp. Om något händer dig finns det kontaktuppgifter till andra personer som kan ta över ansvaret för den närstående. Bär alltid med dig kortet.

Som anhörig kan du beställa eller hämta ut ett anhörigvårdarkort hos anhörigkonsulenten.

Hur kontaktar jag anhörigstöd?

Du som vill ha stöd i din situation som anhörig kan när som helst kontakta anhörigstöd. Det är en kostnadsfri service, för dig som anhörig.

Anhörigkonsulent

Annelie Rydell
Besöksadress: Bockarpsvägen 5, Mjölby
Telefon: 010-234 59 27
E-post: anhorigstod@mjolby.se

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.

Telefon: 0200-239 500

För mer information besök Anhörigas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?