Mjölby kommun, länk till startsidan

Drogförebyggande arbete

Mjölby kommun samordnar ett långsiktigt drogförebyggande arbete inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Förebyggande arbete handlar om att förhindra att ohälsa uppstår och att främja hälsa. Ett aktivt drogförebyggande arbete innebär främst att få unga att inte börja använda tobak/nikotin, alkohol, dopning och narkotika. Det handlar också om att minska skadligt bruk av spel om pengar.

För att göra skillnad behöver vi hjälpas åt. Samverkan sker mellan kommunens förvaltningar, med polis, föreningsliv och bostadsbolag för att få en gemensam bild av behoven och utmaningarna i kommunen. Samverkan gör att vi kan använda våra resurser där de gör mest nytta.

Det övergripande syftet med det drogförebyggande arbetet i Mjölby kommun är att bidra till en hållbar utveckling genom en god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället.

Handlingsplan

Kommunen har tagit fram en handlingsplan mot ANDT för att ange riktningen i kommunens arbete och utgöra utgångspunkt för nämndernas och förvaltningarnas konkreta åtgärdsplaner. Handlingsplanen följer de nationella målen.

Handlingsplan för förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning och tobakoch spel

Regional ANDTS-strategi

Regionala ANDTS-rådet i Östergötland har i samverkan tagit fram en ny regional ANDTS-strategi. Den bygger bland annat på Regeringens skrivelse "En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025". 

Regional ANDTS-strategi för Östergötlands län 2022-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp och stöd

Är du orolig för att du eller någon närstående dricker för mycket, spelar eller använder droger? Välkommen att vända dig till vår öppna beroendemottagning MiniMaria (för dig upp till 26 år) eller individ- och familjeomsorgen.

Missbruk och beroende

Drogfri skola

Kontakt

Karin Ulrich
Hållbarhetsstrateg

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?