Mjölby kommun, länk till startsidan

Drogförebyggande arbete

Mjölby kommun samordnar ett långsiktigt drogförebyggande arbete inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Drogförebyggande arbete innebär insatser mot skador orsakade av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak samt spel om pengar – vi kallar det ANDTS. ANDTS är ett av Sveriges elva målområden inom folkhälsa. Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna arbetet.

Det övergripande syftet med det drogförebyggande arbetet i Mjölby kommun är att bidra till en hållbar utveckling genom en god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället.

Handlingsplan

Kommunen har tagit fram en handlingsplan mot ANDT för att ange riktningen i kommunens arbete och utgöra utgångspunkt för nämndernas och förvaltningarnas konkreta åtgärdsplaner. Handlingsplanen följer de nationella målen.

Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

Regional ANDTS-strategi

Regionala ANDTS-rådet i Östergötland har i samverkan tagit fram en ny regional ANDTS-strategi. Den bygger bland annat på Regeringens skrivelse "En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025". 

Regional ANDTS-strategi för Östergötlands län 2022-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp och stöd

Är du orolig för att du eller någon närstående dricker för mycket, spelar eller använder droger? Välkommen att vända dig till vår öppna beroendemottagning MiniMaria (för dig upp till 26 år) eller individ- och familjeomsorgen.

Kontakt

Karin Ulrich
Hållbarhetsstrateg

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?