Mjölby kommun, länk till startsidan

Suicidförebyggande arbete

Forskning visar att självmord, även kallat suicid, är ett folkhälsoproblem som kan förebyggas. Suicidförebyggande arbete handlar om att genom olika insatser minska risken för att en människa avslutar sitt liv.

Nollvision

Sedan 2008 finns ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Det utgår från den tydliga visionen att ingen människa ska behöva hamna i en sådan situation att självmord ses som den enda utvägen.

Programmet består av nio åtgärdsområden. Dessa omfattar insatser på såväl individ-­ som befolkningsnivå och utgör utgångspunkten för det suicidförebyggande arbetet i landet.

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention, folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så samarbetar kommunen för att förebygga suicid

Mjölby kommuns förvaltningar arbetar på flera olika sätt med att främja psykisk hälsa och förebygga suicidhandlingar. Det handlar både om att stärka det som bidrar till god hälsa för hela befolkningen — till exempel en miljö som stimulerar till fysisk aktivitet och goda relationer — och om selektiva insatser till grupper och individer i särskild risk för suicid. Det finns rutiner för att hantera möjliga situationer kopplat till suicidala hot eller tecken.

Sedan mars 2015 åker räddningstjänsten på larm; "hot om suicid". Detta innebär att räddningstjänsten i ett tidigt skede kan rycka ut för att hjälpa en suicidal person som på något sätt har meddelat sina avsikter.

Att arbeta med att förebygga suicid förutsätter samarbete och samverkan. I maj 2022 antog Mjölby kommun en kommungemensam handlingsplan för suicidprevention, som ska fungera som grund för kommunens suicidpreventiva arbete.

Handlingsplan för suicidprevention 2022-2025

Mjölby kommun ingår i en länsövergripande nätverksgrupp mellan region och kommuner i Östergötland. Gruppen träffas regelbundet och samverkar kring suicidpreventiva frågor. Som vägvisare för det suicidpreventiva arbetet i länet finns en regional strategi för suicidprevention.

Våga fråga – våga berätta

Det är inte farligt att prata om självmord. Att prata om självmord innebär inte att ”väcka den björn som sover”. Att sätta ord på tankarna tillsammans med någon som vill lyssna kan istället hjälpa en person att hitta andra utvägar eller göra personen medvetna om att den behöver söka hjälp.

På suicidezero.se finns tips på hur du kan gå till väga om du själv eller en person i din närhet mår dåligt och behöver stöd.

Våga fråga — Vikten av att våga fråga hur någon mår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp och stöd

På följande sidor finns hjälp och stöd för dig som mår dåligt eller är orolig över en vän eller anhörig. Där finns också information om var du kan få hjälp vid en akut situation.

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du har tankar eller planer på att ta ditt liv.

Akut hjälp och krisstöd

Familj, barn och ungdom

Psykisk ohälsa

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och suicidprevention?

På följande sidor hittar du information, filmer och tips.

Kontakt

Karin Ulrich
Hållbarhetsstrateg

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?