Mjölby kommun, länk till startsidan

Brottsförebyggande arbete

Vårt mål är att skapa en kommun där medborgarna känner sig trygga och brottsligheten är låg.

Kommunen arbetar med frågan på olika sätt. Alla kan bidra till en tryggare närmiljö och ett tryggare samhälle. Varje individ kan vara en brottsförebyggare.

Nattvandrare

Nattvandrarna är ute bland ungdomar i samband med skolavslutning, Valborgsmässoafton, Skänninge Marken och liknande arrangemang. Om du vill gå med i nattvandrargrupp eller själv starta en, är du välkommen att kontakta säkerhetssamordnare.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar gör vi inom ett bostadsområde eller annan avgränsad bebyggelse. Du som bor eller verkar i ett område kan ta initiativ till en trygghetsvandring. Vi genomför den på kvällstid under den mörka årstiden. Vi börjar med en fika och en kort genomgång av vad som känns tryggt och otryggt i området. Därefter går vi tillsammans genom området och pratar om vad vi kan förbättra. Vi ger sedan förslag på åtgärder och en plan för hur de ska genomföras.

Kommunpolitiker och representanter för räddningstjänst samt samhällsbyggnadsförvaltningen, brukar trygghetsvandra. Ofta är hyresgästföreningen, Bostadsbolaget och Polisen också med.

Effektiv samordning för trygghet i Mjölby

Effektiv samordning för trygghet i Mjölby (ESM) är den modell som Mjölby kommun använder för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Vi samverkar med Polismyndigheten och Bostadsbolaget i Mjölby.

Arbete mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier och miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. De vill istället använda våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Mjölby kommun har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Arbete mot organiserad brottslighet

I Östergötlands län samverkar samtliga 13 kommuner och flera statliga myndigheter mot organiserad brottslighet. Målet är att förhindra organiserad brottslighet i Östergötland och att ungdomar rekryteras till den.

Dessa myndigheter är med i samverkan: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Finanspolisen och Migrationsverket.

Trygghetsundersökning 2024

Under våren 2024 utför kommunen en trygghetsundersökning bland invånare i Mjölby kommun. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att boende i området känner sig trygga eller otrygga och om det finns vissa platser som man tycker är särskilt otrygga. Resultaten av undersökningen hjälper oss att prioritera var vi ska göra mer trygghetsskapande insatser.

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?