Mjölby kommun, länk till startsidan

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier och miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Arbetet i Mjölby kommun

Kommunens arbete utgår från den nationella strategin mot våldsbejakande extremism. En strategisk arbetsgrupp samordnar arbetet. I arbetsgruppen ingår representanter från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.

Handlingsplan

Kommunen har en handlingsplan för hur vi övergripande ska arbeta i frågor som rör våldsbejakande extremism. Målet är att öka kommunens förmåga att motverka radikalisering och att identifiera individer eller grupper som inte värnar om det demokratiska samhället.

Handlingsplanen är uppbyggd utifrån följande tre områden:

  • Stärka samverkan inom kommunens olika verksamheter och med externa aktörer, för att värna demokratin.
  • Kunskap för att stärka medarbetare inom kommunens verksamheter, som kan beröras av våldsbejakande extremism.
  • Snabba och samordnade insatser, för att stödja medborgare kopplat till våldsbejakande extremism.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism ser brott som en legitim del av kampen för en annan samhällsordning. Enligt dem krävs andra mer radikala metoder, även om det innebär att enskilda individers fri- och rättigheter kränks.


Våldsbejakande extremism är inte en nationell företeelse. Den har internationella kopplingar, inte minst propaganda på internet. Den digitala miljön gör det också lättare att skapa kontakter och rekrytera internationellt, men också att planera och genomföra olika typer av brott.


Om våldsbejakande extremism på Säkerhetspolisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?