Mjölby kommun, länk till startsidan

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ligger organisatoriskt under samhällsbyggnads-förvaltningen och lyder under lagen om skydd mot olyckor. Sedan många år samverkar räddningstjänsten i Mjölby och Boxholms kommuner, det gemensamma namnet är Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm.

Vi har samarbete med förbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG), som sköter den bakre ledningen och larmar ut behövda resurser enligt dynamisk resurshantering (DRH). Vi samverkar även tätt med Räddningstjänsten Ödeshög.

Vårt huvuduppdrag är att alltid vara redo att bistå och hjälpa invånarna när olyckan är framme och den egna förmågan eller materielen inte räcker till.

Utryckningar vi larmats till från de senaste 30 dagarna publiceras på Räddningstjänsten Östra Götalands webbplats. (Av integritets- och säkerhetsskäl publiceras inte alla larm. Bland annat utelämnas sjukvårds- och suicidlarm).

Larmet går, hos rtog.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi jobbar också förebyggande med utbildningar, tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt genom Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Vi agerar även som sakkunnig kompetens inom brandskydd för andra enheter inom kommunen i brandskyddsfrågor.

I den operativa räddningstjänsten har räddningschefen det övergripande ansvaret. Dygnet runt bemannas Mjölby station med en insatsledare, en styrkeledare samt fyra stycken brandmän. På deltidsstationen i Skänninge finns tre deltidsbrandmän i jourberedskap. I kommunen finns även ett brandvärn i Önnebo som har jour på frivillig basis.

I det förebyggande arbetet med skydd mot olyckor har räddningschefen det övergripande ansvaret med inriktning mot systematiskt brandskyddsarbete gentemot kommunala förvaltningar och företag i kommunen. Räddningstjänsten har även en anställd utbildningsansvarig tillika brandman samt flera utbildare tillika brandmän. Dessa utbildar i ett antal kurser inom bland annat brand och första hjälpen.

Kommunfullmäktige i Mjöby kommun har antagit en

handlingsplan för trygghet och säkerhet, länk till delplan räddningstjänst.

Hittar du inte det du söker?

Det kan vara svårt att navigera rätt ibland. Här följer de vanligaste ämnena folk sökt information om inom vårt område. Du kanske letar efter någon av dessa sidor?

Externa Länkar

Kontakt Räddningstjänsten

Reception

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?