Mjölby kommun, länk till startsidan

Sotning

Här kan du läsa hur du ska göra om du vill ansöka om egensotning. Sotningsverksamheten är uppdelad i två delar sotning/rengöring samt brandskyddskontroll. Om sotningen inte sköts kan en okontrollerad brand (soteld) uppstå väldigt lätt.

Sota själv - eller överlåta

Fastighetsägare kan själv utföra sotning efter att ha fått dispens av kommunen. Tillståndet beviljas av räddningschefen i Mjölby kommun. Den som vill ansöka om att få sota den egna fastigheten ska fylla i en blankett.

För att få dispens att utföra egensotning eller rengöring behöver du:

  • ha kunskap om eldstader som behövs för att rengöringen sker på ett brandskyddsbetryggande sätt
  • ha fysisk förmåga att arbeta på tak
  • ha de redskap som krävs för rengöring
  • följa rengöringsfrister samt dokumentera rengöringen i en sotningsjournal

Ansökan om egensotning Pdf, 133.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För att kunna bedöma anläggningens totala brandskydd så kommer brandskyddskontrollen även fortsättningsvis ske regelbundet av kommunens skorstensfejarmästare. Om rengörningen anses bristfällig kan dispensen dras in.

Dispens att låta annan part utföra sotning

Ansökan om att låta annan utföra sotning Pdf, 226.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sotningsjournal

Du som sotar själv eller du som anlitat någon annan än kommunens sotare ska skriva sotningsjournal. Sotningsjournalen ska visas upp vid en brandskyddskontroll.

Blankett för sotningsjournal för utskrift (PDF) Pdf, 93.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddskontroll

När man utför en brandskyddskontroll innebär det att man gör en bedömning av förbränningsanordningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt. I huvudsak ska det överensstämma med de krav som gällde när anordningen togs i bruk.

Objekt som ska rengöras och brandskyddskontrolleras

Objekten är uppdelade i fyra grupper:

  • Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor.
  • Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning.
  • Lokaleldstäder (exempelvis braskamin, kakelugn, öppen spis).
  • Imkanaler.

Anläggningar som är inrättade för eldning uteslutande med gas omfattas inte av kravet på rengöring. Däremot ska dessa brandskyddskontrolleras om de är anslutna till avgaskanal.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intervaller (frister) för sotning respektive brandskyddskontroll kan du läsa i följande dokument:

Frister vid sotning och brandskyddskontroll Pdf, 401 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa frister är enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) MSBFS 2014:6 och gäller i hela kommunen.

Kaminer och eldstäder

Funderar du på att installera en braskamin i öppna spisen, en värmepanna, eller kanske ett vedeldat bastuaggregat? Du behöver inte söka bygglov, men du ska göra en skriftlig anmälan till byggnadskontoret.

Kaminer och eldstäder

Kontakt

Byggnadskontoret

Kontakt

Sotarn i Mjölby/Boxholm AB
Besöksadress
Hallevadsgatan 1059535 Mjölby
Telefon:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?