Mjölby kommun, länk till startsidan

Brandskydd i byggprocessen

Räddningstjänsten verkar inom byggprocessen i Mjölby och Boxholms kommuner. Här finns råd till dig som ska eller funderar på att bygga nytt eller renovera.

Bra underlag underlättar

Räddningstjänsten kan bli inblandade både i projekteringsfasen och i den färdiga byggnaden. I projekteringen blir vi remitterade av byggnadskontoret där vi får titta på det inkomna underlaget, det vill säga bygglovshandlingarna.

Ju bättre underlag vi kan få se redan i bygglovet desto större chans har vi att kunna skapa oss en bild av den färdiga byggnaden. Beskriv ert tänkta brandskydd så bra som möjligt och gärna i form av en brandskyddsbeskrivning.

I de färdiga byggnaderna kommer vi in med stöd av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och utför tillsyn på det organisatoriska brandskyddet (SBA) och i projekten genom boverkets byggregler Kapitel 5 (brandskydd).

Genom att bidra med kunskap och erfarenheter i byggprocessen är vår förhoppning att kunna bidra till ett bättre fungerande brandskydd. Om ni har för avsikt att bygga något och har frågor gällande brandskydd så är ni välkomna att kontakta Räddningstjänsten.

I större projekt bör man ta kontakt med en konsult/sakkunnig inom brand för att slippa otrevliga och ibland kostsamma överraskningar och för att kanske ta fram en brandskyddsbeskrivning.

Vanliga frågor och svar

Vad är en brandcell?

En brandcell är ett begrepp som betyder att man har begränsat en del av en byggnad på sådant sätt att brand inte kan komma in där inom en viss tid.

Ett exempel kan vara en lägenhet som ska vara en egen brandcell och hålla klassen EI60. Det betyder att om det brinner hos grannen ska väggen mellan lägenheterna stå emot brand i 60 minuter, så att utrymning av byggnaden tryggas och att personer i övriga byggnaden skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp.

Det finns många olika krav på klassning beroende på verksamhet osv. Kontakta oss om just din verksamhet.

Hur långt ska avståndet vara mellan byggnader?

Grundkravet är åtta meter mellan byggnader.

Ska byggnaderna stå närmare varandra så ökar kravet för brandavskiljning i byggnadernas väggar. Ju närmare desto högre brandskyddskrav.

Man kan säga att 8 meter är det samma som EI60. Kan man bara ha fyra meter mellan byggnaderna så måste man alltså ha minst EI30 totalt i väggarna. (4 m + EI30= EI60)

Kan vi ha ett fönster som utrymningsväg?

Inte i alla typer av verksamheter.

I de fall där man också behöver ha hjälp av Räddningstjänstens stegar så begränsas den möjligheten till vissa bostäder och mindre arbetsplatser.

Det är inte ok att ha fönsterutrymning för personer med vårdbehov, förskolor eller behovsprövat boende, hotell eller från publika lokaler.

I skolor i verksamhetsklass 2A godtas dock fönsterutrymning i markplan. Kontakta Räddningstjänsten eller din brandskyddskonsult för mer info om krav på mått och utformning.

Vad är verksamhetsklasser och vad betyder de?

Numera delar man in verksamheter i olika klasser efter vilket krav som ställs för just den verksamheten.

Klasserna är indelade som följande (VK = Verksamhetsklass):
Vk1 – Industri, kontor med mera
Vk2 – Samlingslokaler
Vk3 - Bostäder
Vk4 - hotell med mera
Vk5 - Vårdmiljöer
Vk6 - Omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand.

Varje klass kan innehålla olika underklasser som till exempel 5a,5b och så vidare.

För mer information

Myndigheten för samhällskydd och beredskapLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

BrandskyddsföreningenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Boverket Länk till annan webbplats.

 

Vi på räddningstjänsten bistår gärna med information, tveka inte att höra av dig!

Kontakt Räddningstjänsten

Johan Mårtensson
Brandinspektör

Kontakt Räddningstjänsten

Christian Stjernfelt
Insatsledare

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?