Mjölby kommun, länk till startsidan

Krisstödsgrupp

För att möta en situation där många invånare känner stark oro, eller har ett akut behov av stöd, finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser. Krisstödsgruppen kan med kort varsel upprätta stödcentrum och ta emot människor i relativt stor skala.

Mjölby kommuns krisstöd är samordnad med Boxholm och Ödeshögs kommuners grupper. Den gemensamma krisstödsgruppen erbjuder krishjälp (samtal och stöd) vid olyckor som berör många människor. I gruppen ingår bland annat psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och socialassistenter från de tre kommunerna.

Samverkan

Gruppen samverkar med andra aktörer i samhället som har ansvar för och kunskap om krisstöd. Det kan exempelvis vara vårdinrättningar och trossamfund.

Det finns hjälp att få

Ibland kan man hamna i situationer i livet när man behöver någon utomstående eller professionell att prata med om sina tankar och känslor för att komma vidare. Här har vi samlat några telefonnummer och kontaktvägar där du kan få hjälp och stöd.

Viktiga telefonnummer

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?