Mjölby kommun, länk till startsidan

Samverkan i länet vid kris vid kris

Ibland inträffar en oönskad händelse som påverkar hela samhället. Det kan vara en allvarlig händelse eller samhällsstörning som gör att flera myndigheter och organisationer behöver samarbeta med varandra.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen ansvarar för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, region och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna åtföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Samverkan Östergötland

Vid större samhällsstörningar är det många aktörer som behöver samarbeta, då är det bra att det redan finns ett väl fungerande arbetssätt och en tydlig struktur. I vårt län har länsstyrelsen, länets kommuner, Region Östergötland, Polisen, SOS-Alarm, Räddningstjänsten Östra Götaland och Försvarsmakten kommit överens om hur myndigheterna i länet ska samarbeta före, under och efter kriser och samhällsstörningar, vi kallar det Samverkan Östergötland.

Samverkan Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?