Mjölby kommun, länk till startsidan

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten, (VMA), används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i samhällsviktiga funktioner.

Sveriges Radio sänder meddelandet i sina kanaler och skickar meddelandet till de tv-stationer som sänder VMA.

Behöriga att begära VMA är bland andra:

 • Räddningsledare för kommunal och statlig räddningstjänst
 • Polisen
 • Smittskyddsläkare
 • SOS Alarm
 • Ledningen vid anläggning med farlig verksamhet (enligt lagen om skydd mot olyckor)

Det finns två typer av viktigt meddelande till allmänheten:

 1. Varningsmeddelande, som ska sändas omedelbart vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.
 2. Informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Informationsmeddelande behöver inte sändas omedelbart.

VMA i olika kanaler

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • Via radio och tv
 • Från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
 • Notis i Sveriges Radios app SR Play.

Viktigt meddelande till allmänheten kan även sändas som sms till mobiltelefoner. Du behöver inte registrera dig för att få viktigt meddelande till allmänheten via telefon eller sms.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se.

Utomhusvarning (Hesa Fredrik)

Ett viktigt meddelande till allmänheten kan föregås av tyfonsignalen Viktigt meddelande. Den ljuder i sju sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst två minuter. Signalen kan sändas i nästan alla orter med fler än 1 000 invånare.

När du hör signalen ska du:

 • Söka skydd inomhus
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 och söka mer information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunens webbplats.

När faran är över startas signalen Faran över - en cirka 30 sekunder lång signal.

Test av VMA

Varningssystemet testas fyra gånger per år. Det sker klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges radio informerar om testet.

Information om Viktigt meddelande till allmänheten på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?