Mjölby kommun, länk till startsidan

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor.

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, främst inom tätort. Såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler, exempelvis förråd - med förutsättning att skyddsrummet kan iordningsställas till sin tänkta funktion inom 48 timmar.

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot stötvåg och splitter samt gas- och biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Ansvar för skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att mängden skyddsrum bevaras. MSB genomför bland annat kontroller av rummen.

Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet och ansvarar för deras funktion, att nödvändig utrustning finns och att de öppnas vid behov. Om MSB hittar brister vid en kontroll, måste fastighetsägaren åtgärda dessa.

Skyddsrum – så funkar det Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av frågor och svar om skyddsrum, för allmänheten och för fastighetsägare.

Skyddsrum, msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var finns mitt närmaste skyddsrum?

MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se var ditt närmaste skyddsrum ligger.

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?