Mjölby kommun, länk till startsidan

Kemikalieolyckor

Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, kallas "Sevesolagstiftningen" efter staden Seveso i Italien där en stor olycka inträffade 1976.

Sevesolagen

Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och den vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier.

Lagen är uppdelad i två kravnivåer, en högre och en lägre. Vilken kravnivå som verksamheten får beror på mängden kemikalier som hanteras och på vilka risker som verksamheten medför.

Enligt Sevesolagen har alla personer som löper risk vid en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet rätt att få information om vilka risker som finns på grund av verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska göras, och hur de förväntas agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar.

Myndigheters skyldigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är central tillsynsmyndighet enligt Sevesolagstiftningen.

För kommuner och länsstyrelser finns det ett antal skyldigheter inom Sevesoområdet:

  • Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter på den högre kravnivån.
  • Information till allmänheten från respektive Sevesoverksamhet ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.
  • Kommunen ska genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Seveso-verksamheter från annan verksamhet.
  • Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för Sevesoverksamheter och ska ta fram en tillsynsplan för berörda verksamheter samt upprätta ett tillsynsprogram för varje verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om Seveso Länk till annan webbplats.

Kontakt

Räddningstjänsten

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?