Mjölby kommun, länk till startsidan

Elavbrott, Styrel

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap.

Du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service inte fungerar som vanligt. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Vid en allvarlig elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige.

För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från elanvändare, därför finns en organisation som kallas Styrel. Styrel bygger på en länsvis sammanställd bild av samhällsviktig verksamhet och en plan för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist. Därför är det viktigt att ha beredskap för att klara familjens grundbehov i minst en vecka.

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon medborgarservice :

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?