Mjölby kommun, länk till startsidan

Nära vård i Mjölby kommun

Både på kommunal och regional nivå behöver både vården och de hälsofrämjande insatserna anpassas efter nya behov och befolkningsutvecklingen i Östergötland. Därför har omställningen till en god och nära vård och omsorg startat. Nära vård handlar om att vården finns där östgöten behöver den.

Dummybild

Nationell målbild för Nära vård 2030

För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta nya behov och en befolkningsutveckling med fler äldre på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan alltifrån sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg.

Från nationellt håll har Sveriges regioner och kommuner (SKR) på uppdrag av regeringen tagit fram fyra punkter för omställningen Nära vård 2030. Dessa är:

  • Från fokus på organisation till fokus på person och relation.
  • Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus.
  • Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.
  • Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiv medskapare.

Vad innebär det för oss i Mjölby?

Vi som kommun som ger vård och omsorg kommer att göra mer hälso- och sjukvård i hemmet än tidigare, vi kommer att göra mer avancerad vård på våra särskilda boenden.

Men omställningen till Nära vård handlar också om det viktiga arbetet med hälsofrämjande vård och förebyggande insatser. Målet är att kommuninvånarna i Mjölby kommun ska hålla sig friska länge och ha god livskvalitet. Det arbetet omfattar insatser både i civilsamhället och arbete med stadsutveckling. Allt bidrar till attraktiva livsmiljö, livsvillkor och livskraft för invånarna.

För att få en introduktion om Nära vård i Östergötland finns en kort film att se på. Länk till annan webbplats.

Nära vård i Östergötland

Östergötlands kommuner och region samverkar för att nå målet med en Nära vård 2030. De 13 olika kommunerna i Östergötland har idag olika utmaningar, bland annat geografiska skillnader. Gemensamt arbetar vi med omställningen till Nära vård!

Nära vård innebär att vården finns där östgöten behöver den. Den är tillgänglig, samordnad och nära. Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster. Östgöten ska uppleva att: "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver".

Målbilden för Nära vård i Östergötland 2030 Länk till annan webbplats.

För att lättare samverka i frågorna kring en god och nära vård, omsorg och socialtjänst så har en webbplats tagits fram. Den vänder sig i första hand till dem som arbetar inom vård, omsorg och socialtjänst för att man på ett enkelt sätt ska kunna hitta information om några av alla de projekt och aktiviteter som pågår kring Nära vård i Östergötland.

Besök webbplatsen för Nära vård i Östergötland Länk till annan webbplats.

Arbetet med Nära vård drivs av Region Östergötland och länets tretton kommuner.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?