Mjölby kommun, länk till startsidan

Information om omvärldsläget och kriget i Ukraina

I oroliga tider är det viktigt att vara källkritisk och inte sprida rykten och spekulationer. Håll dig uppdaterad med bekräftad information.

Stöd vid oro

Stora händelser i omvärlden kan väcka frågor och ibland oro. Som vuxen kan du behöva prata med barn om svåra händelser och oro i omvärlden. Prata gärna med barn om att inte lita på all information de tar del av.

Stöd vid oro på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Flyktingmottagande

Migrationsverket ansvarar för landets flyktingmottagande. Migrationsverket får ge kommunerna ansvar att ordna boende åt personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Den som har fått hjälp med bostad av Migrationsverket kan då behöva flytta till en bostad som kommunen ansvarar för.

Kommunen hanterar flyktingmottagandet inom ramen för ordinarie verksamhet.

Migrationsverket FAQ om massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats.

Migrationsverket FAQ om massflyktsdirektivet på Ukrainska Länk till annan webbplats.

Anmälan om tillfällig bostadsplats

Kommunen har en e-tjänst där du kan anmäla att du har möjlighet att erbjuda tillfälliga bostadsplatser inför en kommande flyktingström.

Anmälan om tillfällig bostadsplats för flyktingar från krigshärjade områden Länk till annan webbplats.

Skola och utbildning

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Massflyktsdirektivet ger inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux.

Utbildningoch barnomsorg i Mjölby kommun

Skolverket.se Länk till annan webbplats.

Krisberedskap

Kommunen planerar och förbereder inför eventuella krishändelser. Syftet är att kunna ha en väl fungerande organisation och ge god samhällsservice även i en krissituation.

Så arbetar Mjölby kommun med kris och beredskap

Skyddsrum

Skyddsrum är ett av flera sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap. I Mjölby finns cirka 180 skyddsrum, de flesta i Mjölby tätort.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en skyddsrumskarta som visar alla skyddsrum i Sverige. Du kan söka på exempelvis ort och se var närmaste skyddsrum finns.

Frågor och svar om skyddsrum på msb.se Länk till annan webbplats.

Hitta ditt närmaste skyddsrum Länk till annan webbplats.

Ukrainian refugee information

Upon arrival to Sweden

Ensure you have accommodation and use the help of the Swedish Migration Agency. They provide necessary support and transport to the place of accommodation.

If you have fled from Ukraine, you can find information about the EU’s Temporary Protection Directive on the Swedish Migrations Agency´s website.

Infor­ma­tion regar­ding the situ­a­tion in Ukraine Länk till annan webbplats.

Emergency number

Call 112 in case of emergencies, such as urgent medical conditions, active crimes or fires. All operators speak Swedish or English. If an interpreter is necessary, a third person will be connected to the call.

Call 114 14 for all non-urgent police matters, such as providing information or reporting crimes that are not ongoing. Those who answer on 114 14 speak Swedish or English. If you are calling from a foreign mobile in Sweden, call +46 77 114 14 00.

The Swedish Police Länk till annan webbplats.

How to seek medical care

Call 1177 or +46 771-11 77 00 if you or someone else gets ill and you need to talk to a nurse for advice. Read about how to seek healthcare in the East Region at 1177.se.

To seek healthcare in Sweden Länk till annan webbplats.

COVID-19 vaccination

In Sweden, everyone aged 12 or older can get vaccinated against COVID-19.
You do not need to be a Swedish citizen to get the vaccine.

For information about where you can get vaccinated against COVID-19, please visit www.1177.se Länk till annan webbplats.

More information from swedish authorities

Pets from Ukraine, jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Arriving to Sweden from Ukraine, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Guide to swedish society, Information Sverige Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?